המצאה לחו"ל: כלל הידיעה

המצאה לחו"ל: כלל הידיעה בפסיקה מאוחרת לעניין זדה היתה התייחסות לענין המצאת כתבי הטענות הראשונים אשר הופיעה ברע"א 415/13 Roland Hecht נ' שפירא (פורסם בתקדין, 10.4.13) (להלן: "רולנד"), ציין כב' השופוסולברג בפסקה 18 , כי יש מקרים בהם תיתכן החלת כלל "הידיעה" לרבות בהליכים הראשונים בתיק, כלשונו: "טעם נוסף המחזק את מסקנתי האמורה מתבסס על העובדה כי ההשלכות של אישור ידיעתו של בעל דין כהמצאה כדין, הן חריפות בהרבה כאשר מדובר באישור המצאה לחו"ל - אשר אמורה להקנות למדינת ישראל סמכות שיפוט בינלאומית בבקשה לאישור תובענה נגזרת, ולא בנקל יאשר בית המשפט המצאה שכזו. לפיכך, המצאה לחו"ל תתאפשר רק לאחר קבלת היתר המצאה כדין; ורק לאחר שיינתן היתר כאמור, אולי ניתן יהיה להחיל את "כלל הידיעה" ובכך להכיר בידיעתו של בעל דין כהמצאה בפועל." כלל הידיעה / כלל ההמצאההמצאת כתבי בי דין