דוגמא לסעיף בוררות ב"הסכם פירוד" בגין בני זוג

דוגמא לסעיף בוררות ב"הסכם פירוד" בגין בני זוג "כל מחלוקת לגבי חוזה זה, ביצועו, שלגביה הצדדים לא יצליחו להגיע לכלל הסכמה, תוכרע על ידי בורר שהצדדים ממנים אותו כבורר דן יחיד ופסיקתו תחייב את הצדדים דבר ועניין. חתימת הצדדים על הסכם זה כמוה כחתימה על שטר בוררין."תניות בחוזהחוזהיישוב סכסוכיםתניית / סעיף בוררותבני זוגבוררות