כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים

כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים בהקשר זה ראוי לפנות לפסק דינו המפורט של כב' השופט דרורי ממנו עולה, כי כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים. כותב על כך כב' השופט דרורי: "ניסיתי לערוך בדיקה מקפת של יישום התקנה החדשה, אך לא איתרתי פסיקה רבנית בנידון. פניתי גם ליועץ המשפטי של הנהלת בתי הדין הרבניים, הרב עו"ד שמעון יעקבי, ואף הוא לא מצא דיון עקרוני בפסיקת בתי הדין הרבניים, ביחס לשינוי בתקנות, בסוגיה של הוצאות משפט.פסק הדין הרבני היחיד שמצאתי, אשר בו יש החלטה בנושא ההוצאות, הוא פסק דינו של בית הדין הרבני בבאר-שבע..."(בש"א (מחוזי ירושלים) 1692/05 עובד מזרחי נ' אליהו חסיד (02/05/2006, פורסם במאגרים). הוצאות משפטבית דין רבני