האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ? סעיפים 1 ו-2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובעים כי הסכם ממון ושינוי של הסכם ממון, צריכים לעשות בכתב והם טעונים אישור של בית המשפט. הלכה ידועה היא, כי שני תנאים אלה אינם ראייתיים אלא מהותיים, בבחינת תנאי בלעדיו אין, הן לתוקפו של הסכם ממון והן לתוקפו של שינוי בהסכם ממון (ר', למשל, ע"א 419/84 טוכמינץ נ. טוכמינץ, פ"ד לט (1) 287, 291, ע"א 486/87 אבידור נ. אבידור, פ"ד מב (3) 499, 506). זאת ועוד, גם מקום בו אי עמידה על זכות חוזית, עולה כדי שינוי החוזה, אין משמעות הדבר כי החוזה בוטל מעיקרו. דעת לנבון נקל, כי כשם שלא כל הפרה עולה כדי הפרה יסודית המזכה את הצד הנפגע בביטול החוזה, כך לא כל שינוי בתניה כזו או אחרת גורר מניה וביה בטלות של החוזה מעיקרו ויש לבדוק בכל מקרה קונקרטי מה הנפקות של השינוי (השווה, בשינויים המחוייבים, לדברים שנאמרו בע"א 5630/90 תדמור נ. ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ, פ"ד מז(2) 517,522 - "אין לראות את המשיבה כמי שוויתרה על זכותה החוזית שהמערער לא ישווק מוצרים דומים מתחרים, גם אם בהתנהגותה היא ויתרה על זכותה בקשר למוצרים דומים."). שאלות משפטיותהסכם ממוןחוזה