האם תלונה במשטרה מהווה לשון הרע ?

בע"א 788/79 אברהם ריימר נ' עזבון המנוח ברקו (דב) רייבר, פ"ד לו(2) 141, קובע כב' השופט (כתוארו אז), מ' שמגר, כי את המושג תום לב בקשר להגנה שבסעיף 15(8) לחוק - "יש לפרש כמתייחס לאמונת המפרסם באמינות הפרסום". "אדם המתלונן במשטרה על עבירה שלפי אמונתו בוצעה על ידי פלוני, זכאי להגנת החוק, גם אם מסתבר כי אמונתו מוטעית, שכן בנסיבות אלה ראוי הוא, כי האינטרס הפרטי של הנפגע יפנה דרכו לאינטרס הציבורי, שאם לא כן יחששו בני הציבור להגיש תלונה. אם המתלונן אינו מאמין באמיתות תלונתו ויודע כי אינה אמת, אין כל אינטרס ציבורי במתן הגנה למתלונן. אין כל אינטרס ציבורי בעידוד התנהגות שכזו..". הדרישה היא, כאמור שם, לתום לב סובייקטיבי. סעיף 15(8) עוסק בהגנת הגשת תלונה וקובע הגנה אם "הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בעניין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה;"לשון הרע / הוצאת דיבהשאלות משפטיותמשטרה