הגנת מפר תמים

מהי הגנת מפר תמים ? סעיף 58 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 עוסק בהגנת "מפר תמים". להלן נוסח הסעיף: 58.    הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, ואולם המפר לא ידע ולא היה עליו לדעת, במועד ההפרה, כי קיימת זכות יוצרים ביצירה, לא יחויב בתשלום פיצויים עקב ההפרה. פסיקה רלוונטית בנושא הגנת מפר תמים: ע"א 2312/02 ארנולד דרוק נ' סוניה דנציגר, פ"ד נט ע"א 9678/05 חב' בטימו נ' ARABON ע"א (ת"א) 3130/05 ישעיהו רוטר נ' שלומי בוצ'צ'ו סעיף 11 עוסק בהגדרת זכות יוצרים וקובע כדלקמן: 11.    זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה: (1)  העתקה כאמור בסעיף 12 - לגבי כל סוגי היצירות; (2)  פרסום - לגבי יצירה שלא פורסמה; (3)  ביצוע פומבי כאמור בסעיף 13 - לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט; (4)  שידור כאמור בסעיף 14 - לגבי כל סוגי היצירות; (5)  העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 15 - לגבי כל סוגי היצירות; (6)  עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 16, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור - לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית; (7)  השכרה כאמור בסעיף 17 - לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.הגנות משפטיות