התבטאויות עורך דין בכתבי טענות

האם ניתן לפסוק על הפחתת הוצאות משפט בגין התבטאויות בכתב טענות ? במצב דברים רגיל מן הראוי היה לחייב צד שהפסיד בהוצאות משפט. יחד עם זאת לא בית המשפט לא יכול להתעלם מהביטויים וההתבטויות החסרות רסן של בכתבי טענות. מילים כגון "רוקדים על הדם","מנוולת ממש", "רמה מוסרית נמוכה" וכדומה: "מקומם לא יכירנו בכתבי טענות המוגשים לבית המשפט בסכסוך כספי". ראו תאק (ת"א) 12370/03 הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ נ' אינס-קייר בע"מ. חשוב ורצוי לייצג לקוח במסירות ובנאמנות ולהביא את דברו בפני בית המשפט, אך התנהלות דיונית ראויה דורשת נקיטת לשון זהירה, מכובדת ומניעת השתלחות חסרת רסן, הגורמת להרגשה רעה ולתחושה מעיקה הן לצד שכנגד והן לבית המשפט. במצב שכזה בית המשפט לא יכול לעבור לסדר היום ( וראה לעניין שימוש בביטויים לא ראויים בכתבי בית דין והשפעת זאת בעניין הוצאות דיון הנפסקות במאמר של השופט זילברטל צבי הוצאות לטובת המדינה , משפטים ט"ו, תשמ"ו בעמ' 353 וכן ראה בע"א 301/65 בייגל נ' קליינר פד"י י"טעורך דיןמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין