התיישנות חוב לבנק

מהו מועד ההתיישנות של חוב לבנק ? הכל מסכימים כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה ואורכת 7 שנים. אם כך, מתי נולדה עילת התביעה ? נקבע בהלכה הפסוקה, כי עילת התביעה היא מסכת העובדות המהותיות המזכות את הנושה בקיום החיוב של החייב. לפיכך היום שבו נולדה עילת התביעה יהיה היום בו התגבשו העובדות המהותיות המזכות את הבנק בקיום החיוב כלפי החייבים העיקריים והחל ממועד זה מתחיל מרוץ ההתיישנות. פסיקה רלוונטית בנושא התיישנות חוב לבנק: ע"א 242/66 יעקובסון נ' גז ואח', פ"ד כא(85 (2). ע"א 115/52 ולירו ואח' נ' ליפשיץ, פ"ד ז 567. ד"נ 32/84 עזבון וויליאמס נ' ,Israel British Bank פ"ד מד(265 (2)]. חוב לבנקבנקהתיישנות חובחובהתיישנות