ייחוס רשלנות מקצועית מהווה לשון הרע

מהי הגדרת לשון הרע ? סעיף 1 לחוק חוק איסור לשון הרע מגדיר לשון הרע מהי: ,,לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול - (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו. יש להטעים כי דַי בכך שיש בכוחו של הפרסום לגרום לאיזו מן התוצאות המנויות בסעיף זה - ואין נפקא מִנה אם אמנם נגרמו הלכה למעשה - כדי שיראו במפרסם הדברים אחראי להוצאת דיבת הנפגע רעה. כמו-כן, בבואו להכריע אם בלשון הרע עסקינן, יקרא בית המשפט את הפרסום דרך עיניו של האדם הסביר, ולא יעניק משקל למשמעות שייחס לדברים המפרסם או הנפגע (ע"א 723/74 הוצאת עתון ,,הארץ'' בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פ"ד לא(2) 281, 293, 300-301 [1977]; ע"א 1104/00 אפל נ' חסון, פ"ד נו(2) 607, 617 [2002]).רשלנות מקצועיתרשלנותלשון הרע / הוצאת דיבה