עיכוב הליכים תביעות קטנות עקב תביעה ייצוגית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב הליכים תביעות קטנות עקב תביעה ייצוגית: השאלה בקליפת אגוז - האם יש לעכב תביעות כאשר קיימת תביעה ייצוגית? (והתשובה: בדרך כלל מן הראוי לעכב תביעות נוספות) 1. השאלה שלפנינו פשוטה היא. מה הדין כאשר קיימת בקשה לתביעה ייצוגית, ובאותה עת תובע אחר באותה עילה בתביעה קטנה? האם מן הראוי לעכב את ההליכים? או שיש לאפשר את התביעות במקביל? והאם יש הבדל בין תביעה קטנה לתביעה רגילה? 2. והתשובה היא כי הרציונל המשפטי מביאנו למסקנה שמן הראוי לעכב הליכים באופן זמני ולהמתין עם התביעה הקטנה עד אשר יוחלט בעניין התביעה הייצוגית. ההנחה היא כי התובע יקבל את אשר יגיע לו במסגרת התביעה הייצוגית, ובמידה ולא ירצה בכך, שמורה לו הזכות והכל כפי שיפורט. עובדות המקרה שלפנינו - כרטיסי חיוג שתוקפם שונה ללא התראה 3. התובע מר יאיר ידידה פחה (להלן: "התובע") הגיש תביעה כנגד חברת נטוויז'ן 013 - ברק (להלן: "הנתבעת"). התובע טען, כי רכש מהנתבעת כ- 50 כרטיסי חיוג (להלן: "הכרטיסים") על בסיס מספר קבוע של דקות המשולמות מראש, זאת לצורך מכירתם ללא מטרת רווח (לתלמידי המוסד בו הוא לומד). 4. לטענת התובע כחודשיים וחצי לאחר רכישת הכרטיסים הנ"ל הודיעה הנתבעת באופן חד צדדי, כי היא מורידה את מכסת הדקות שבכרטיס לייעדים מסויימים. וזאת בהפתעה גמורה לתובע שרכש את הכרטיסים על סמך המצג הראשוני. 5. לטענת התובע עקב ההפחתה במכסת הדקות חלק מכרטיסים שמכר הוחזרו לו, ובחלק מהכרטיסים הוא עצמו נאלץ לעשות שימוש למרות מכסת הדקות שהופחתה. עקב כך טוען, כי נגרמו לו נזקים כספיים. 6. הנתבעת הגישה ביום 07.03.2010 בקשה לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בבקשה שהוגשה על ידה ביום 11.8.2009 לאישור תובענה כייצוגית במסגרת ת.צ. 9240-08-09 גנאור ואח' נ' 013 נטוויז'ן בע"מ ואח', . במסגרת הבקשה הנ"ל נידונות שאלות זהות לשאלות המתעוררות בתביעה זו. לטענת הנתבעת, ככל שבית משפט זה יחליט לדון בתביעה יכול שההחלטה שתתקבל על ידי בית המשפט המחוזי תייתר את ההחלטה של בית משפט זה. לפיכך, מבקשת הנתבעת לעכב את ההליכים או לחילופין ליתן לה ארכה להשגת כתב הגנה. האם יש לעכב את ההליכים בתביעה עד להחלטה בבית המשפט המחוזי? 7. המטרה בעיכוב הליכים היא למנוע מצב שבו יתנהל דיון ובוא יובאו ראיות וטענות דומות או זהות בבתי משפט שונים. המטרה הראשונה, היא יעילות הדיון, חיסכון בזמן ומשאבים לשני הצדדים ולבית המשפט. המטרה השנייה, היא למנוע מצב בו מתקבלות החלטות סותרות הנוגעות לאותן סוגיות משפטיות. מבחינה זו אין הבדל מהותי בין בתי המשפט הדנים בעניין, ואין תביעה בבית המשפט לתביעות קטנות שונה מתביעה רגילה (ראו פסק דיני בעניין דומה, ת"ק י-ם 002764/07 עו"ד אברהם יוסף נ. יוניליבר ואח', שניתן ביום 26.8.2007, לא פורסם, ) 8. אין עוררין, כי במקרה של שני הליכים דומים נתונה לבית המשפט הסמכות לעכב הליכים על פי שיקול דעתו. כך ניתן ללמוד מדבריה של כב' השופטת שטרסברג - כהן ברע"א 3765/60 הפניקס הישראלי חברה נ' אלכסנדר קפלן (לא פורסם) מיום 28.01.2002, פיסקה 3 לפסק הדין; "זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב. אם נכונים הדברים לגבי הליכים רגילים, קל וחומר כך לגבי הליכי תובענות ייצוגיות לרבות בקשות לאישורן, באשר לא ראוי משום בחינה לאפשר ניהול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומות, בעילות דומות ובעניינים דומים שתשתיתם זהה. הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר בין אותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה". 9. כך קבעה גם כב' השופטת גרסטל בהחלטתה בת.א 1425/97 יונה כרמון ואח' נ' טפחות בנק למשכנתאות לישראל בע"מ ואח', : " אין ספק כי לכאורה וככלל משפטי רצוי, אין לדון ולהכיר בשתי תובענות ייצוגיות בעניין דומה. ניהול הליך של תובענה ייצוגית מנקודת מבטו של הנתבע הינו נטל כלכלי רב וכבד ואין להתעלם מעובדה זו. משום שכך, לא יעלה על הדעת לחשוף נתבע ל - 2 תובענות ייצוגיות באותו עניין. אין ספק שגם מבחינת המדיניות השיפוטית הראויה, ולאו דווקא בהסתכלות דרך משקפי הנתבע, אין הצדקה לניהול כפל הליכים באותה סוגיה. מה עוד שמי לידינו כי יוותרו רק 2 תביעות כנ"ל ולא תוגשנה תביעות נוספות באותו עניין". 10. במקרה שלפנינו אומנם לא מדובר בתביעה ייצוגית נוספת אלא בתביעה קטנה, אך נדמה כי על אף שהליך זה אינו "גורר" את הנתבעת אל מסכת דיונים ארוכה וסבוכה כהליך של תביעה ייצוגית אין זה מן הראוי להעמיד את הנתבעת חשוף לאין ספור תובעים בהליך זה. 11. כפי שנאמר, מטרת התביעה הייצוגית היא למנוע מצב שבוא מתנהלים הליכים שונים בשאלות משפטיות ועובדתיות דומות, הנוגעות לציבור מסוים. לו תפתח הדלת במקרה שלפני, הרי שהנתבעת תמצא עצמה מנהלת אין ספור דיונים בבתי משפט שונים בארץ ובמקביל את הליך התביעה הייצוגית כאשר כולם עוסקים באותו עניין. מהו המבחן שעל בית המשפט לבחון בעת החלטתו לעניין עיכוב הליכים? 12. הפסיקה נתנה פרשנות מרחיבה באילו מקרים יעכב בית המשפט הליכים כשמדובר בהליך "תלוי ועומד". בת.א 2173/02 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' חוה ברן, (לא פורסם) מיום 03.04.2003, מתייחסת כב' השופטת ענת ברון למבחן שנקבע בפסיקה לעניין עיכוב הליכים ואומרת: "המבחן הנדרש על מנת לעכב הליכים, פורש בפסיקה באופן רחב, כך שלא נדרשת זהות וחפיפה מוחלטת בין כלל הנושאים הנידונים בהליכים השונים ודי בכך ששאלה מהותית דומה היא שעומדת להכרעה בהליכים הללו." 13. הלכה זו התקבלה עוד בע"א 9/75 שיך סולימאן מוחמד אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477. וקבלה ביטוי חוזר בבית המשפט העליון ברע"א 801/01 אלכסנדר קפלן ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ ואח' (לא פורסם) מיום 4.04.2001: "זהות העילות נבחנת על פי מהותן ולא על פי צורתן, ואין צורך שתהא חפיפה מוחלטת הין עניינים הנדונים בשתי התביעות, כל עוד השאלה המתעוררת בשתיהן זהה". 14. במקרה שלפנינו, הנתבעת צרפה בבקשתה את הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. מעיון בבקשת האישור עולה, כי השאלות המשפטיות והעובדתיות שהועלו בתביעה הקטנה זהות בבירור לטענות המשפטיות והעובדתיות שהועלה בבקשת האישור. סוף דבר 15. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על עיכוב ההליכים עד למתן החלטה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה במסגרת ת.צ. 9240-08-09 גנאור ואח' נ' 013 נטוויז'ן בע"מ ואח', המתנהלת בימים אלו בבית משפט המחוזי במחוז מרכז ושהוגשה על ידי עו"ד צמח גרין ושות' מרח' ויצמן 4 (בית אסיה), תל אביב 64239. 16. מסיבות מינהליות, מוחק את התביעה אולם התובע יוכל לחדשה תוך ארבע שנים מהיום ללא תשלום אגרה וזאת כמובן לאור ההחלטה שתינתן בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז. לאור התוצאה, הרי הדיון שנקבע ליום 11.5.2010 שעה 15:30 בטל בזאת בנסיבות העניין ולאור התוצאה, אין מקום להוצאות לאיש מהמעורבים. זכות בקשת רשות ערעור תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים.עיכוב הליכיםתביעות קטנותתביעה ייצוגית