ערכי כינון

בע"א 191/80 הפניקס הישראלי, חברה לביטוח בע"מ ואח' נ. מלון דבורה בע"מ ואח', מסביר השופט בייסקי את עיקרון הפיצוי על פי ערך-כינון: "מאז מלחמת העולם הראשונה באנגליה, ושנות הארבעים בארצות-הברית, התפתח עיקרון נוסף, הוא עיקרון הכינון. מקורו והתפתחותו של העיקרון, על רקע ההתייקרות המתמדת והאינפלציה, המונעים לעיתים קרובות מהמבוטח החזרת המצב לקדמותו (הלא הוא עיקרון השיפוי) בעיקר כשיש לשקם בית או מפעל ישן, שהבלאי הפחית באורח מהותי את הפיצוי על הנזק. על פי עיקרון זה, ותמורת פרמיה מוגדלת, מכונן המבוטח את הרכוש שניזוק, אך לא על פי הנזק הממשי ועל פי מצבו עובר לאירוע, אלא על פי "ערך חדש", כלומר, לפי המחיר של היום, וללא הפחתת בלאי וכדומה. משהסכים המבוטח לשלם פרמיית ביטוח מוגדלת, כדי שייכלל בפוליסה סעיף כינון, עשוי הוא לקבל מהמבטח "חדש תמורת ישן" ולאו דווקא ישן תמורת חדש. בהמשך הדברים הללו מציין כב' השופט בייסקי כי מבוטח שבחר לממש את הזכות לפיצוי על בסיס ערך-כינון "... עשוי בסופו של דבר לקבל יותר מאשר היה לו, לפני המאורע שגרם לנזק".כינון