אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

המדובר בשני תיקים שאוחדו לדיון אחד ועניינם נזקי רכוש לרכב. עפ"י גרסתו של נהג התובע בת.א. 6735/01, סטה רכב הנתבע מס' 1 אל עבר רכב התובע, כתוצאה מכתם שמן שהיה על הכביש ופגע בו בעוצמה. עפ"י גרסתו של נהג התובע בת.א. 4390/02 (התיק הוגש בזמנו לביהמ"ש השלום בחיפה והועבר בהסכמת הצדדים לדיון בבימ"ש זה), החליק רכבו על הכביש ועקב כך, פגע במכונית אחרת (היא מכונית התובע בת.א. 6735/01). עיננו הרואות כי עיקר העיקרים בתיק זה היא הטענה לרשלנות המיוחסת לעירית תמרה ככל שהדבר נוגע להמצאותו או אי המצאותו של כתם שמן אשר גרם לאיבוד שליטה והחלקה, כאשר בת.א. 4390/02 הוספה כנתבעת נוספת קרן כרפיס דוד-שירותי תברואה בע"מ. בפתח דברי אציין כי הטענה כנגד קרן כרפיס דוד-שירותי תברואה בע"מ מבוססת רובה ככולה על עדות שמועה שלפיה כביכול מדובר בשמן שנשפך ממשאית השייכת לאותה נתבעת. הדבר לא הוכח כלל ועיקר במשפט ואני מפנה בהקשר זה לחקירתה של הנהגת גב' וופא ולחקירה של התובע בעמ' 19 המציין שאנשים שבאו אחרי התאונה, ציינו שהשמן נשפך מרכב אשפה של הנתבעת הנ"ל. אנשים אלה לא העידו בביהמ"ש, לא הובאו כל ראיות התומכות בהקשר זה. המדובר בעדות שמועה רחוקה שאינה קבילה כלל וגם אם היתה קבילה, משקלה היה אפסי. לא צויין פרטים מזהים לגבי אותה משאית ו/או מס' כלשהו ו/או עד רלוונטי שיתמוך בכך שמדובר בשמן שנזל מאותה משאית ומשכך, אני דוחה כבר כעת את התביעה כנגד הנתבעת מס' 5 בת.א. 4390/02. נשאלת השאלה, האם יש לתת אמון כי אכן היה כתם שמן על הכביש, כתם שגרם להחלקה והינו כתם אשר האחריות לו יוחסה לעירית תמרה. עלי להדגיש כי אם ביהמ"ש ישלול קיומו של כתם שמן ו/או לחילופין יקבע כי כתם שמן זה לא היה באחריות עירית תמרה, הרי מטבע הדברים תתקבל התביעה בת.א. 6735/01 שבמהלכה מצוין כי הנתבע מס' 1 סטה אל עבר רכב התובע בהקשר זה והדבר עולה בבירור מגרסאות שני הנהגים אלא שלטענתם הסטייה היתה תוצאה של המצאותו של אותו כתם שמן. מכאן נובע בבירור כי השאלה היא איפוא, האם הדבר הוכח במשפט. בסיכומיו מבהיר התובע בת.א. 6735/01 כי עדות הנתבע מס' 1 מלמדת על איבוד שליטה ופגיעה ברכב התובע, אלא שהוא מייחס זאת לנושא השמן. המדובר במהירות 35-30 קמ"ש כאשר הוא ראה את כתם השמן ואולם רכבו החליק ופגע. הנ"ל הודה באחריותו לקרות התאונה אך טען כי כתם השמן גרם לקרות התאונה. בסיכומיו מבהיר התובע בת.א. 4390/02 כי הגורם העיקרי לתאונה הינו המצאות כתם שמן המצוי על הכביש לאורך כ- 70 מ' בשכונת אבו רומן בתמרה. לטענת התובע בת.א. 4390/02 אין מחלוקת כי כתם שמן היה על הכביש ואולם המחלוקת היא מידת האחריות של העיריה ושל הקבלן אודות אותו כתם שמן שגרם לתאונה. לטענתו הוכח כי מדובר בשלולית שמן שנשפך לאורך 70 מ' ואשר התובע יידע את העיריה בהקשר זה וכן כי נמסרה גרסה במשטרה בדבר היות כתם שמן וכן כי השמאי מטעם התובע אף צילם כתם שמן זה. התובע מפנה לעדות העד עיסא מחמוד אשר ראה את כתם השמן ועדותו לא נסתרה. העובדה שהיה קיים מכשול שכזה במורד שכונת אבו רומן בתמרה, צריך שתטיל את האחריות על העיריה. התובע אינו יודע מה מקור כתם השמן ולטענתו הדבר צריך שיביא להיפוך נטל הראיה. עוד מופנה ביהמ"ש לאחריות העיריה בהקשר זה וכן לאפשרות כי הדבר היה כתוצאה מנזילת שמן אצל קבלן העובד אצל העיריה, דבר שכאמור נדחה על ידי מניה וביה. לטענת התובע בתיק זה, מהירות נסיעתו של 20-30 קמ"ש מלמדים על כך שאין להטיל עליו כל רשלנות תורמת. הנתבעים 1 ו- 2 בת.א. 6735/01 מבהירים כי המצאותו של כתם השמן הוכחה במשפט. הם מפנים לדברי עו"ד לואי ב"כ העיריה בפרו' מיום 23/12/02 לפיו חקירה העלתה קיומו של כתם שמן כזה או אחר ואולם כתם שמן זה, הוא תוצאה של נזילה מרכב של קבלן פרטי ומכאן המדובר בהודעת בעל דין לכל דבר ועניין. משכך, טוענים הנתבעים 1 ו- 2 כי אין לייחס להם כל אחריות שכן, כתם שמן זה הוא הגורם לתאונה. לא היתה כל אזהרה, לא הוגש כל כתב אישום כנגד אותו נהג וברור לחלוטין איפוא לטענתה כי יש לייחס אחריות לעיריה ו/או לקבלן אשר לא העידו כלל עדים מטעמם. עירית תמרה ו"אריה" חב' לביטוח מבקשות להטיל מס' ספקות בטיעונים אלה. לטענתן, בכתב התביעה המקורי שיח חלאד הגיש נגד מוראד, לא הוזכר כלל כתם שמן והיא הועלתה לראשונה ע"י חאלד בכתב התביעה המתוקן לאחר עיון בכתבי הטענות של מוראד. גם וופא אישתו של חאלד שהיתה הנהגת נחקרה ע"י חוקר של העיריה ולא טענה לקיומו של כתם שמן כלשהו בכביש. גם העד עיסא מחמוד שהתיימר להעיד על קיומו של כתם שמן, אין לתת אמון בעדותו ובשים לב לעובדה שאף לא הודיע לעיריה על אותו מפגע. לטענת עירית תמרה, גם אם יוכח שהיה כתם שמן, נשאלת השאלה האם כתם זה גרם כלל לתאונה. מה מוראד היה נהג חדש עם וותק של מס' חודשים ומדובר בתאונה בסיבוב שארעה בגלל חוסר שליטתו ברכב. ביהמ"ש מופנה לכך כי גם לאחר התרחשות התאונה, המשיכו רכבים לנסוע במקום ועל גבי כתם השמן הנטען ואולם, רכבים אחרים כלל לא החליקו. גם אם היה כתם שמן, היה על מוראד לעצור או להאט את מהירות נסיעתו ולא להמשיך לעבר מרכז הכביש ולסטות. משכך,אין כל אחריות בהקשר זה. עוד טוענת העיריה כי אין להטיל עליה אחריות בגין מפגע היה וביהמ"ש יקבל כי היה מפגע שהינו מפגע אקראי וחולף ואשר בחלוף זמן קצר ביותר לאחר הווצרותו, גרם לנזק כלשהו. היא מסבה את תשומת לב לכך כי משעה 07.00 שבה ראה העד עיסא מחמוד את השמן ועד השעה 10.00 חלפו במקום כלי רכב רבים ולא קרה דבר. לחילופין היא מציעה להטיל את האחריות על חב' קרן כרפיס דוד, דבר שכאמור דחיתי בהעדר ראיות כלשהן. לאחר שבחנתי את הראיות כולן ואת עמדת הצדדים בהקשר זה, אני נכון להאמין כי היה במקום כתם שמן. ואולם, אני בספק רב אם כתם שמן זה היה באורך של 70 מ'. הדבר נראה לי בלתי סביר בעליל. קיומו של כתם שמן בסדר גודל כזה אשר עד ראיה הבחין בו בשעה 07.00, כאשר התאונה התרחשה בשעה 10.00 בבוקר, היה מחייב ליידע את העיריה בהקשר זה שכן, קרוב לוודאי היה עלול לגרום לתאונות נוספות ו/או לסיכונים של רכבים ואנשים במקום וחזקה כי הדבר היה עולה בעליל בפניות למוקדים העירוניים של העיריה. המדובר כפי הנראה בכתם שמן כלשהו שאינני יודע האם הוא תוצאה של נזילה מרכב כזה או אחר ואולם להערכתי, המדובר היה בכתם שמן שנוצר בפרק זמן קצר יחסית ובנסיבות שאינני סבור שלעירית תמרה היתה שליטה עליהם בנסיבות העניין. אינני סבור שכל מצב שבמהלכו נוצר בפרק זמן קצר כזה או אחר מפגע כלשהו, אם ניתן להגדיר זאת כמפגע, שכן אני סבור שמדובר היה בנזילת שמן מקומית, מטיל בהכרח אחריות על המועצה המקומית. לא הוכח כי רכב של המועצה המקומית הוא שגרם להווצרות השמן או לחילופין כי כאשר פנו אל העיריה וביקשו ממנה את התיקון, העיריה התעצלה או המתינה זמן בלתי סביר עד התיקון והיא פעלה כפי שמצופה מעיריה בנסיבות העניין ומכל מקום, לא הוכח היפוכו של דבר. העובדה שהיה קיים כתם שמן כזה או אחר שהינו כתם מקומי להערכתי ואשר נוצר בנסיבות של פרק זמן קצר ביותר, אינו מעיד על אחריותה של הרשות המקומית כמי שאחראית לתחזוקת כבישים בצורה ראויה ונכונה בהקשר זה ואינני מקבל התרשלות מצידה. להערכתי התאונה ככל שהיא נוגעת בת.א. 6735/01 כל כולה מקורה בהתנהגות לא זהירה של הנתבע מס' 1. המדובר בנהג צעיר אשר נהג במהירות רבה כפי הנראה, נכנס אל תוך מקום שבו היה כתם שמן כלשהו במהירות בלתי סבירה ובנסיבות אלה, גרם אף להתרחשות התאונה ולנזקיו של התובע בת.א. 6735/01. משכך, אני מקבל את התביעה כנגד הנתבעים 1 ו- 2 ודוחה את התביעה כנגד הנתבעת מס' 3. לאור מסקנתי זו, נדחית גם ההודעה לצד ג' כנגד עירית תמרה אשר הוגשה ע"י הנתבעים הנ"ל. עלי לציין כי לא הוגשו בנושא הנזק חוו"ד סותרות ומשכך, אני מקבל את התביעה בת.א. 6735/01 ופוסק לתובע את הנזקים כדלקמן: נזק עפ"י חוו"ד שמאי בסכום של 5,400 ₪ נכון ליום 8/3/01, שכ"ט שמאי 690 ₪, הוצאות גרירה 130 ₪, ירידת ערך 1,085 ₪. אינני מכיר בעלות בדיקה במכון התקנים וכן נסיעות והוצאות כנדרש ע"י התובע. בנוסף, יש לשפות את התובע על אגרות בימ"ש אשר שילם בתיק זה ובתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור של 1,000 ₪ + מע"מ. סכומים אלה על הנתבעים 1 ו- 2 לשלם לתובע בת.א. 6735/01, תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. הנתבעים 1 ו- 2 ישלמו לנתבעת מס' 3 שהינה גם צד ג' עירית תמרה ונתבעת מס' 4 חב' הביטוח שלה הוצאות משפט בשיעור של 750 ₪ + מע"מ. המדובר בחיוב נפרד שיש לשלמו תוך 30 יום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ביחס לת.א. 4390/02 כאן כאמור דין התביעה להדחות שכן ביהמ"ש לא הגיע למסקנה שהמצאותו של אותו כתם שמן יש בו כדי ללמד על רשלנותה של הנתבעת מס' 2 ו/או לחילופין על רשלנותה של הנתבעת מס' 3 שכאמור כל ההתייחסות אליה היתה פרי עדות השמועה. התובע בת.א. 4390/02 ישלם לנתבעים הוצאות ואולם בשים לב לעובדה כי אני הגעתי למסקנה כי בכל זאת היה כתם שמן אם כי לא בנסיבות המטילות אחריות, אני אתחשב בנושא ההוצאות ביחס לאותו תובע. התובע ישלם לנתבעים 1 ו- 2 הוצאות משפט בסך של 600 ₪ + מע"מ ולנתבעת מס' 3 בסך 600 ₪ + מע"מ גם כן.סכומים אלה יש לשלם תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתן היום י"ג בתשרי, תשס"ד (9 באוקטובר 2003) בהעדר הצדדים ערן נווה, שופט תאונה בגלל כתם שמןאחריות העירייה בנזיקיןעירייהכביש