הבאת ראיה נוספת בערעור

הכלל הוא שאין להתיר הבאת ראיה נוספת בערעור, אם הייתה קיימת אפשרות להגישה לפני בית המשפט בערכאה הקודמת, ובעל הדין איננו נותן טעם משכנע על שום מה לא הביא את הראיה כאשר ניהל את המשפט בערכאה הראשונה. המבקש להגיש ראיות נוספות נדרש אפוא להוכיח, כי אי-הבאת הראיה נבעה מסיבות שאינן תלויות בו. להלן פסיקה רלוונטית בנושא: ע"א 4272/91 ברבי נ' ברבי, פ"ד מח(4) 689, 698 (1994); ע"א 8021/03 אלישע נ' אלישע, פ"ד נט(3) 337 (2004), פסקאות 10-12 לפסק הדין). הוספת ראיותערעור