הגדרת נושא משרה

מי נחשב נושא משרה בחברה ? בעניין צבי רכטר [ע"א 294/88 צבי רכטר נ' מפרק חיים שכטר חברה לבניין והשקעות, פ"ד מו(1) 362] נפסק כי: "ישנם בעלי תפקידים, אשר מכוח תואר משרתם עצמו ייחשבו כנושאי משרות בחברה; ומצויים בעלי תפקידים, אשר בשל מכלול הנסיבות הספציפיות, כגון מעמדם והשפעתם בחברה, הסמכויות והכוח שריכזו בידם בפועל, מהות התפקידים שהוטלו עליהם, אופי העסקתם ונסיבות נוספות כיוצא באלה, ייחשבו כנושאי משרה בחברה, יהא תואר משרתם אשר יהא. יש אפוא לבחון, בכל מקרה ומקרה, לא רק את תואר התפקיד, אלא גם את מהותו. נראה לי, כי מי אשר במהלך כינוסה או פירוקה של החברה ריכז בידיו אותם ו- סמכויות ותפקידים אשר היו מקנים לו מעמד של נושא משרה בחברה טרם כינוסה או פירוקה, ייחשב כ"נושא משרה" בחברה שבכינוס או בפירוק". בעניין וכסלר, למשל, [פר"ק 793/06 בש"א 13333/08 עו"ד בן ארצי - המפרק נ' רו"ח עופר וכסלר, - נדונה שאלת אחריותו של רואה חשבון כ"נושא משרה" בחברה, ואף שם צויין כי המונח "נושא משרה" הינו פתוח ובלתי מוגדר, וכי על בית המשפט למלאו בתוכן ולהחילו לפי נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. משרההגדרות משפטיות