השוואת כתבי יד - צוואה

גישת בית המשפט היא כי מומחיות בדבר השוואת כתבי יד אינה נמצאת בידיעתו השיפוטית של ביהמ"ש ואל לו להביע עמדתו בעניין זה לרבות בעניין השפעת מצבו הפיסי של המנוח על כתב ידו. כאשר נטענת טענה בדבר זיוף כתב יד מן הראוי למנות מומחה להשוואת כתבי יד. נושאים רבים שבמומחיות אינם מדע מדוייק ואף על פי כן ביהמ"ש נזקק להם בבחינת עדות אובייקטיבית, מזווית אחרת, בלתי תלויה בצדדים, באי כוחם ומעורבים אחרים בעשיית הצוואה לרבות העדים לצוואה, ובעיקר כאשר נטענת טענה בדבר אפשרות לטעות העדים בזיהוי המנוח. צוואהירושההשוואת כתבי יד