חזקת התקינות המנהלית

מהי חזקת התקינות המנהלית ? מעשה מינהלי של הרשות נהנה מהחזקה כי הוא נעשה כדין - "חזקת החוקיות" או "חזקת התקינות", והטוען כי המעשה המינהלי נעשה שלא כדין - עליו הראייה". (בר"ם 1966/06 המשביר הישן בע"מ בפירוק נ' עירית כרמיאל). לרשותה של הרשות המקומית עומדת חזקה התקינות (או החוקיות). על-פי חזקה זו, נקודת המוצא הינה כי המינהל פעל באופן חוקי ותקיןomnia praesumuntur rite et solemniter esse acta. ניתן כמובן לסתור החזקה. הנטל מוטל על המבקש לעשות כן. חזקה זו נתקבלה בפסיקה הישראלית (ראו, למשל: רע"פ 1088/86 מחמוד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי [4]; בג"ץ 7351/95 נבואני נ' השר לענייני דתות [5], בעמ' 128; בג"ץ 4146/95 עיזבון המנוחה לילי דנקנר ז"ל נ' מנהל רשות העתיקות [6], בעמ' 793); חזקה זו חלה בכל תחומי המשפט הציבורי (ראו F. Bennion Statutory Interpretation [11], at p. 888). היא חלה ממילא גם לעניין פעולותיהן של רשויות מקומיות (ראו: בג"ץ 25/82 רוסיניק נ' עיריית רעננה [7], בעמ' 772; ע"א 1188/92 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' ברעלי [8], בעמ' 472). עוצמתה של החזקה משתנה על-פי הנסיבות. בדרך-כלל, ככל שעבר זמן רב יותר מהפעולה המינהלית, גובר כוחה של חזקת התקינות. בצדק ציין השופט זמיר, כי: "החזקה היא שההחלטה ניתנה כדין. לפיכך מי שטוען כי ההחלטה ניתנה שלא כדין עליו הראיה. זאת ועוד: חזקת החוקיות עשויה להוסיף משקל עם הזמן. לאחר שנים רבות יהיה לה משקל רב. אכן, עדיין היא רק חזקה, ולכן עדיין היא ניתנת לסתירה, אך ככל שחולף הזמן יקשה יותר ויותר לסתור אותה" (בג"צ 4146/95 הנ"ל [6], בעמ' 793)". (ע"א 6066/97 עירית תל אביב יפו נ' אבן אור פסגת רוממה בע"מ, פ"ד נד(3), 749).חזקת תקינות המינהל הציבורי