חלופת מעצר במוסד גמילה מסמים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חלופת מעצר במוסד גמילה מסמים: בפתיחת הדיון היום ונוכח האמור בתסקיר והמלצותיו או אי המלצותיו, ביקש הסנגור להציג חלופה נוספת במרכז להחלמה בנפגעי סמים ואלכוהול הנקרא "אישפוזית צעדים לחופש". הסנגור הציג בפני בית המשפט מסמך מאותה אישפוזית ובה נאמר כי אותה אישפוזית מוכנה לברר אם המשיב מכור לסמים, שאז מוכנה היא לקבלו ולשלבו בהליך טיפולי רגיל הנהוג אצלה, ובמידה שיתברר כי הוא נקי משימוש בסמים, מוכנה היא להחזיקו בתנאי מעצר בית מלא אצלה. נכללה גם במכתב התחייבות לדווח על כל הפרה בכל הנוגע לתנאים שיקבעו לצורך כך. הסנגור טען בפניי כי מדובר במוסד מוכר העומד בתנאים קשיחים שנקבעו על ידי משרד הבריאות ועל כן יש להעתר לבקשתו לעריכת תסקיר משלים נוסף, כאשר במסגרתו יבחן שירות המבחן את התאמתה של חלופה זו כחלופת מעצר למשיב. הסנגור הטעים כי ברור לו שאישור בדיקה שכזה, לא יהיה בו כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המבקשת או הסכמה לאישור בסופו של דבר של החלופה. מנגד, שב ב"כ המבקשת והזכיר את עילות המעצר. לעניין המסוכנות, שב והיפנה למעשיו של המשיב ולהיותו מכור לסמים ולהימורים כאמור בתסקיר. הוא היפנה גם לדברים שאמר המשיב בחקירתו במשטרה, כאשר נשאל באשר לכספים שקיבל נשוא העסקאות שביצע והשיב כי בזבז אותם על רכישת סמים. באשר לעילת החשש להשפעה על עדים, היפנה לאמור באישום מס' 7 ובס' 6 שבו, אשר הראיות לכאורה להוכחתן (עליהן אין חולק עוד), נאספו במסגרת האזנת סתר, שכן X אשר כליתו נקצרה לפי אותו אישום, סירב להעיד כנגד המשיב על האמור בס' 6 לכתב האישום, שלפיו, לאחר שביקש X לסגת מהסכמתו לקצירת כליתו, איים עליו המשיב כי יגרום לו נזקים כספיים רבים ואף בני משפחתו ייפגעו, ועל כן נכנע X לדרישותיו של המשיב וביצע את ניתוח הקצירה של כליותיו. באשר לעילת החשש להימלטות מן הדין, טען ב"כ המבקשת כי עילה זו הינה שולית ביחס לאחרות, נוכח הינתנו של צו עיכוב יציאה מן הארץ. ב"כ המבקשת שב וטען כי הוא עומד על כך שהמשיב יעצר עד תום ההליכים וכי לטעמו לא ניתן למצוא חלופה ראויה, נוכח המסוכנות הרבה ושילוב העילות הנ"ל. את בקשת הסנגור להגשת תסקיר משלים לבחינת חלופה נוספת, הותיר לשיקול דעת בית המשפט, תוך שסייג כי אין בכך ולא יהיה בכך כדי לשנות מעמדתו הנ"ל. שקלתי את בקשת הסנגור בכובד ראש ואף עיינתי בהצעת החלופה כפי שהציג אותה בפניי וכפי שהיא משתקפת ממכתב האישפוזית שהוצג בפניי. לאחר ששקלתי את האמור לעיל, סבורני כי יש לדחות את הבקשה ולהורות על מעצר המשיב עד תום ההליכים נגדו ואנמק. כאמור, אין חולק באשר לקיומן של ראיות לכאורה וכן 3 עילות מעצר כמפורט לעיל. המשיב מעורב בביצוע עשרות רבות של עבירות חמורות כפי שפורט לעיל בהחלטה זו. כפי שעולה מכתב האישום, המשיב הינו הגורם המרכזי והמרכז של כל הפעילות העבריינית נשוא כתב האישום (למעט אישום מס' 12 הנוגע להקמת חברה על ידי משיב אחר). הדבר מעיד על מסוכנות רבה עד מאוד הנשקפת מן המשיב. זאת ועוד, מן התסקיר עולה, כי מדובר במשיב מכור לסמים ולאלכוהול ואשר ככל הנראה נועדה פעילותו העבריינית על מנת לממן את צרכי התמכרויותיו הנ"ל. יתר על כן, מן התסקיר עולה, כי מדובר באדם מניפולטיבי באופיו אשר מעמיד את עצמו במרכז ואין עניינם או האינטרסים של הסובבים אותו נחשב בעיניו כלל. שירות המבחן אשר בחן לגבי המשיב שתי חלופות מעצר בית לא המליץ, על רקע תכונותיו הנ"ל, על אף אחת מהן ובתסקיר האחרון מיום 27.5.10 אף ציין והעריך כי שום חלופה ביתית אחרת לא תוכל להתמודד עם הסיכון הפוטנציאלי שטמון בהתנהגות המשיב. ההלכה הנוהגת בעניין בחינת חלופות מעצר טיפוליות קבעה, כי במקרה שקיימת מסוכנות מן הסוג דנן, שחרור לחלופת מעצר טיפולית, כגון אישפוזית ייעשה רק במקרים נדירים ומיוחדים כגון במקרה שבו המשיב, טרם מעצרו, כבר החל ביוזמתו הליך טיפולי שכזה. במקרה דנן לא מתקיימות נסיבות כאלה או דומות לאלה שניתן להגדירן כנסיבות מיוחדות וחריגות. יותר מכך, אפילו אם יש בחלופה המוצעת באישפוזית הנ"ל מזור כלשהו לסיכונים הנשקפים מן המשיב, הרי שמזור זה כל כולו בתחום ההתמכרות לסמים, ואין החלופה על פניה, נותת מענה טיפולי כלשהו, אפילו לא לכאורה, לבעיית ההתמכרות של המשיב. לכל האמור לעיל, יש להוסיף, לאחר עיון ברישום הפלילי של המשיב כי מדובר במי שלחובתו הרשעות קודמות בעבירות מתחום הסמים, של החזקת כסף מזויף, של התחזות במטרה להונות, של הפרעת שוטר במילוי תפקידו, של איומים והחזקת סמים וכן של קבלת דבר במרמה בין השנים 2005 ל- 2009. משכך, סבורני כי מיותר יהא כבר מלכתחילה, נוכח ההלכה הנוהגת ונוכח הפתרון החלקי בלבד שמספקת האישפוזית הנ"ל, מלהורות על בחינת החלופה על ידי שירות המבחן. נוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה להורות על קבלת תסקיר משלים. כמו כן, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו. זכות ערר לבית המשפט העליון. גמילה מסמיםחלופת מעצרסמיםמעצר