מהם כללי ההתנהגות בבית משפט ?

מהם כללי התנהגות בבית משפט ? באופן כללי, יש להתנהג במסדרונות בית המשפט ובאולמות הדיונים בדרך המכבדת את בעליה, את הנוכחים האחרים באולם בית המשפט, ובמיוחד את השופט היושב בדין. יש לבוא לבית המשפט בלבוש הולם ומסודר. יש לשמור על שקט במסדרונות בית המשפט. יש להיכנס לאולם הדיונים ולצאת ממנו בשקט ובאופן שלא יפריע למהלך הדיון. יש לקום עם כניסת השופט לאולם. יש לקום עם יציאת השופט מהאולם. אין להשתמש באולם הדיונים במכשירים אלקטרוניים למיניהם כגון טלפונים ניידים, מכשירי צילום, מכשירי הקלטה וכו'. אין להכניס דברי מאכל ומשקה לאולם הדיונים לבד ממים. אין לנהל שיחות בין הנוכחים באולם במהלך הדיון. אין לפנות את השופט אלא אם כן ניתנה על ידיו רשות לעשות כן. יש לפנות אל השופט בגוף שלישי (כבודו/ה או אדוני/גבירתי) ולדבר בנחת ובדרך ארץ. בזמן דיבור אל השופט יש לקום. אין להתקרב לדוכן השופט ללא הסכמתו. יש לציין כי אי שמירה על הוראות אלה עלול לגרום להוצאה מן האולם ולהפעלת סנקציות על פי החוק. אולם בית המשפטדיוןשאלות משפטיות