מרשם רשם החברות

מהו המרשם המתנהל אצל רשם החברות ? (ראו גם סעיפים 165 ו-178 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983). על חשיבותו של המרשם עמד בית המשפט העליון בפסק הדין בע"א 6400/99 מיראז' נד בנק הפועלים, פ"ד נו(4) 830, 853 (2002), כדלקמן: "תפקידו ההיסטורי-מסורתי של המרשם היה להעיד על אמיתותה של עיסקת השעבודים כדי למנוע קנוניות בין החייב לבין נושיו. שעבוד שלא נרשם היה חסר תוקף כי נחשב כתרמית. כלומר, הרישום נועד להגן על הנושה המובטח, והוא קיבל תעודה המעידה על האותנטיות של השעבוד. בהתפתחות מאוחרת יותר החל מרשם השעבודים לשמש כמקור מידע למי ששוקל התקשרות עסקית עם החברה. ואמנם, כיום תפקידו העיקרי של המרשם הוא מתן מידע לצדדים זרים על טיב הזכויות בנכסי החברה...".דיני חברותרשם החברותרשם