סמכות עניינית בענייני ירושה

לבית המשפט לענייני משפחה סמכות ייחודית לדון בעניינים לפי חוק הירושה וזאת מכח סעיף 151 לחוק. עם זאת, ההלכה לעניין תביעות נגד עיזבון, נקבעה בע"א 253/81 אביבה לוי נ' טובה אסיאו, פ"ד לו(2), 193, (1982) הלכת אסיאו קובעת כך: "ברור הדבר, שתובענה, המוגשת לטובת עיזבון או נגדו, תובענה רגילה היא, הטעונה בירור בבית המשפט המוסמך. לעניינה של תובענה כזו, מבחינת הסמכות, מה לי אם התובע הוא מתדיין רגיל, ומה לי אם הוא יורש?" מאז הקמתם של בתי המשפט למשפחה נתונה להם, ולא עוד לבית המשפט המחוזי, הסמכות לדון בענייני ירושה (סעיף 151 לחוק הירושה, תשכ"ה - 1965), וזאת מכח סעיף 1(6)(ה) שקובע כי בגדר ענייני משפחה יבואו תביעות לפי חוק הירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו. ירושהסמכות עניינית