סעיף 9 לחוק המקרקעין

סעיף 9 לחוק המקרקעין קובע לאמור: "התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב - זכותו עדיפה". בע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ, פ"ד נז(2) 385, הבהיר כב' הנשיא א' ברק כי סעיף 9 לחוק המקרקעין חל גם במקרה של עסקאות נוגדות שבוצעו על ידי אדם שאיננו רשום כבעל הזכויות במקרקעין, אשר מתחייב לתת זכויות במקרקעין לצדדים שונים. "עסקה במקרקעין" לפי סעיף 6 לחוק הינה "הקניה של בעלות או זכות אחרת במקרקעין", וכל עוד לא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה (סעיף 7 (ב) לחוק). מה שקובע הוא טיבה של ההתחייבות שנטל על עצמו אותו אדם שביצע עסקאות נוגדות. סעיף 12 לחוק המיטלטלין, לעומת זאת, חל על התחייבות להקנות זכות במיטלטלין (ראה פסקאות 7-10 לפסק דינו של כב' הנשיא ברק, אליו הצטרפו כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן בפסקה 5 וכב' השופטת א' פרוקצי'ה בפסקה 2). עסקאות נוגדותחוק המקרקעיןמקרקעין