פיצויים של קטין בנאמנות או להורים

למי שייכים כספי פיצויים של קטין ? האם כספים אלו יוחזרו בחשבון נאמנות עד שהקטין יגיע לגיל 18 או שיועברו להורים ? בתי המשפט, הפוסקים פצויי לקטין, נוהגים לדאוג להפקדת כספי הפצוי אצל עורך דינו של התובע, ואינם מורים על תשלום ישירות להוריה הקטין. היו מקרים בעבר שהורי קטין, אשר זכה בפיצוי, מעלו בתפקידם ובאפוטרופסותם ובזבזו את הכספים על דברים שלא הקטין נהנה בהם, ועל ידי כך ניצלו לרעה את תפקידם ופגעו בילדים. התפתח נוהג, אצל חלק מהשופטים הדנים בתביעות פצויים לקטינים, להורות במפורש כי כספי הקטין יושקעו בהתאם להוראות בית משפט לענייני משפחה. מה אומר החוק ? חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 קובע כי ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם (סעיף 14), וישנה הוראת סעיף 15 הקובעת כי "אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין שמירת נכסיו, ניהולם ופתוחם". החזקת נכסי הקטין על ידי אדם זר, מקום שלא הוכח שהורים אינם מסוגלים למלא את תפקידם כאפוטרופוס על הרכוש, יש משום פגיעה באפוטרופסות. השאלה היא האם טובתו של הקטין לא תפגע ותהיה בסכנה כל שהיא שלא ניתן לצפותה מראש, עקב נגוד אינטרסים ברור בין כספי הקטין ובין כספי הוריו ואילוצים כלכליים והם יהיו נתונים ההורים, אם ההורים ישלטו על הכספים ? סעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נועד ליתן להורים את מלוא הסמכויות לטפל בילדיהם וברכוש ילדיהם ללא התערבות חיצונית, אלא במידה שהדבר נחוץ לטובת הקטין ועל פי חוק. דוגמא לכך: בהענקתו להורים "הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו" שבסיפא של סעיף 15, קובע המחוקק את עמדתו, כי ההורים יהיו המשמורנים על ילדיהם: ורק אם בית המשפט קובע, בהליכים על פי חוק הנוער (טפול והשגחה) התש"ך 1960 או על פי חוק אימוץ ילדים התשמ"א 1981, או בדבר הגבלת או שלילת האפוטרופסות על פי סעיף 27 לחוק הכשרות, רק אז נשללה מההורים הסמכות והרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו - כך הדבר גם בענייני רכוש. פיצוייםקטיניםנאמנות