ביטול החלטה 737 - של מועצת מינהל מקרקעי ישראל - הרחבת מגורים במושב

החלטה 737 עוסקת בהרחבות למגורים ביישובים חקלאיים, כאשר ההרחבה ושינוי הייעוד מתבצעים ביוזמת האגודה השיתופית. החלטה 737 נותנת ליישובים החקלאיים הטבה כלכלית בדמות הפחתת דמי החכירה ומאפשרת לבני המקום, או למומלצים אחרים שנבחרו על-ידי האגודה, בהתאם לצרכיה, לחכור את המגרשים שהורחבו ללא מכרז. בפרשת הקשת המזרחית בג"צ 3939/99, 4690/99 ו-244/00 עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות, פ''ד נו(6) 25) - ביטל בית המשפט העליון את ההטבה האמורה שבהחלטה 737, תוך שהשאיר אפשרות לקביעת הוראות מעבר מהטעם כי "אין כל אפשרות לעבור בן יום מההסדר הקיים להסדר חלופי". מושבים נחלות ומשקיםקרקעותמקרקעיןמינהל מקרקעי ישראלמקרקעי ישראל