בעל הפוליסה

המחוקק הישראלי לא הסביר את ההבחנה המתבקשת בין מי שיוצר את חוזה הביטוח דהיינו מי שמתקשר בעסקת הביטוח ומתחייב לשלם את הפרמיה - לבין האישיות שמקרה הביטוח קשור בחייה או במותה. במציאות וכן גם בחקיקה המקובלת ברוב ארצות העולם, קיימת אבחנה בין מושג "בעל הפוליסה" holder policy לבין "המבוטח" insured מי שחייו הם נשוא הביטוח. לפי החוק בישראל, לעומת זאת, המושגים "מבוטח" "ובעל הפוליסה" משמשים בערבוביה, והביטוח יכול להעשות על חייו של המבוטח או חיי זולתו. אולם מאחר שבדרך כלל בעל הפוליסה הינו גם האיש שחייו מבוטחים, משתמש החוק בביטוי "מבוטח" כאשר הוא מתכוון ל"בעל הפוליסה", וכאשר אין זהות בינהם, מציין המושג החוקי "המבוטח" את האיש שחייו מבוטחים. במציאות חייבים, אפא, להבחין בין ארבעה צדדים: המבטח, בעל הפוליסה, מי שחייו מבוטחים, המוטב: שלושת האחרונים עשויים להיות אותה אישיות... אך אין הכרח בכך. יתכן שמי שחייו מבוטחים אינו המבוטח או המוטב ויש שוני בזהות המשפטית...".פוליסה