המועד לביטול החלטה במעמד צד אחד

מהו המועד לביטול החלטה במעמד צד אחד ? תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, הקובעת את המועד להגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה על פי צד אחד, קוצבת מועד זה ל - 30 יום מן המועד בו הומצאה ההחלטה למבק עם זאת חשוב לציין כי כפי שנקבע לא אחת בפסיקת בית המשפט העליון, 'המצאה' איננה חזות הכל, ואי ביצועה איננו מקפיא את לוח הזמנים באופן אוטומטי. כך, נפסק למשל, כי גם אם המסמכים הנוגעים לעניין הגיעו לצד שלא בדרך 'המצאה', עליו לפעול במסגרת מגבלות הזמן החלות עליו לפי התקנות מאותו מועד שבו תוכנם של הדברים הגיע לידיעתו, וזאת במסגרת חובתו לתום לב דיוני (רע"א 1415/04 סרביאן נ' סרביאן, פ"ד נט(2) 440 (2004)).במעמד צד אחדביטול החלטה במעמד צד אחד