מהו חוק פיצוי על נזקי מלחמה ?

חוק פיצוי על נזקי מלחמה הינו חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א- 1961 אשר נחקק בשנת 1961, החליף את חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה, התשי"א-1951 וחוקים נוספים הנוגעים להטלת מסים או תשלומי חובה על רכוש. חוק הארנונה היה מבוסס על הטלת ארנונה, אשר תשמש לקרן לפיצוי בגין נזקי מלחמה ותוטל רק על נכסים עסקיים ועל בניינים העלולים להינזק במלחמה, ואשר בהתאמה רק הם יזכו בפיצוי על פי החוק. הרעיון שעמד בבסיסו של חוק הארנונה היה ביטוחי ביסודו, ותכליתו הייתה להביא לפיזורם של נזקי מלחמה. בדומה לחוק הארנונה, גם הפיצויים על פי החוק מגלמים בחובם רעיון של ביטוח על ידי זרוע של המדינה מפני נזקי מלחמה, אך נוכח החוקים הנוספים אשר אוחדו בו, ומס הרכוש אשר הוטל על פיו, מהווה החוק "חוק מעורב של ביטוח ומיסוי" (המ' 135/65, 134/65 מנהל מס רכוש וקרן פיצויים נ' טחנות הקמח, פ"ד יט(2) 604, 608-609 (1965)). פיצוייםמס רכוש - נזקי מלחמהשאלות משפטיות