מה זה חופשה ללא תשלום ?

מה זה חופשה ללא תשלום ? מעצם מהותה של חופשה ללא תשלום עולים שניים: האחד - יחסי עובד מעביד נמשכים בעת אותה חופשה, כי אחרת לא בחופשה היו מדברים, אלא בסיום יחסי עובד מעביד, תוך אפשרות חידושם בתנאים מסוימים, כגון עדיפות בקבלה לעבודה או שמירת זכויות העולות מרציפות אם יתחדש הקשר בתוך זמן מוסכם. מהעובדה שיחסי עובר-מעביד ממשיכים להתקיים בזמן החופשה ללא תשלום, יתרונות למעביד ועיקרן חובת הנאמנות, האיסור לפגוע באינטרסים, וכל העולה מהחוק לעניין חובת עובד כלפי מעבידו או סייגים להתנהגותו, כגון חובת סודיות ודיני שוחד. הדבר השני - בפרק הזמן שבו מצוי העובד בחופשה ללא תשלום אין העובד חייב לעבוד ואין המעביד חייב בשכר עבודה" (דב"ע לה/6- 2[1], בע' 109). חופשה ללא תשלוםשאלות משפטיות