מה זה עיקרי טיעון ?

מה זה עיקרי טיעון ? לעיקרי הטיעון נודעת חשיבות מכרעת בשל תפקידם לסייע לדיון עצמו להיות ענייני, יעיל, תמציתי וכן לחסוך בזמן שיפוטי. לאור חשיבותם של עיקרי הטיעון, על בית-המשפט להגיב בצורה נאותה לאי הגשתם, שמא ללא תגובתו, יתעלמו בעלי הדין מחובתם זו (ר"ע 551/83 דפנה ברגר נ' חיים ונטורה, פ"ד לח(1) 266, 273-274). לפי תקנה 466(ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, רואים בעל דין שלא הגיש עיקרי טיעון במועד כמי שלא התייצב לדיון, אלא אם הורה בית המשפט אחרת. לפי תקנה 450 לתקסד"א העוסקת בסנקציות המוטלות על אי התייצבות בעל דין בערעור וכאמור בפרשת ונטורה, אם המערער הגיש עיקרי הטיעון אולם המשיב נמנע מלעשות כן, רשאי בית משפט לשמוע את הערעור או לדחות אותו למועד אחר. (ראו לעניין זה: יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) עמודים 831-832 וכן אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) עמודים 659-660).עיקרי טיעוןמסמכיםשאלות משפטיות