ציטוט לא נכון בעיתון

מה הדין לגבי הוכחת ציטוט לא נכון בעיתון / ציטוט שקרי בעיתון ? הלכה פסוקה היא כי "אם עיתון מייחס במאמר או בכתבה או במודעה דיבור פלוני לאדם פלוני, אין בכך שמץ ראיה, אפילו לכאורה, שאותו דיבור אמנם יצא מפי אותו אדם". פסיקה רלוונטית בנושא: ע"א 114/64 תיק נ' קריניצי פ"ד יח(ב) 387 ת.א. 5719 פרופ' כשר נ' בר טוב דינים שלום כב 867. הנטל מוטל על התובע להוכיח כי הדברים שצוטטו אכן נאמרו על ידי הנתבע וחובת הבאת ראיות בעניין זה מוטלת על התובע. ראה ע"א 1010/01 צימרמן נ' זאב (לא פורסם). עיתונות