שיתוק העצב הסכיאטי

עקב התאונה אושפז התובע בבי"ח הדסה בו ביום שם אובחנו אצלו שבר של האצטבולום השמאלי עם נקע של פרק הירך השמאלית עם שיתוק מלא של העצב הסכיאטי השמאלי ושברים בצלעות (ר' בימ"ש/1). קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר באצטבולום ושיתוק העצב הסכיאטי: .1נושא פסק דין זה הוא תביעת התובע לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים לפי החוק לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975, עקב תאונת דרכים מיום 1.11.93שבה נפגע התובע בהיותו נוהג ברכב המבוטח אצל הנתבעים לפי החוק (להלן: התאונה). פרוט הפיצויים על סוגיהם מפורט בכתב התביעה. .2מונו 3מומחים ע"י ביהמ"ש לקביעת נכויות התובע והם:ו- פרופ' א' רכס - בתחום הנוירולוגיה. פרופ' י' שאקו - בתחום השיקום. פרופ' ד' הרץ - בתחום הפסיכיאטריה. מומחים אלו הגישו לביהמ"ש את חוות הדעת בתחומיהם וע"י הצדדים הוגשו לביהמ"ש תשובות הבהרה לשני ב"כ הצדדים ופרופ' י' שאקו וא' רכס גם נחקרו על חוות דעתם. במהלך הדיון העידו כעדי תביעה: ע"ת 1 צוריאלי, מזכיר מועצת הפועלים של הסתדרות העובדים הכללית (להלן: ההסתדרות); ע"ת 2י' שרם ידידו של התובע; ע"ת 3- אשת התובע; התובע; ע"ת 5- הכלכלן; מ' קצין - ע"ת 6; אורי כרוך בקשר לעלויות רפואיות ושיקום. כעדי הגנה העידו: ע"ה 1ע' קורנברגר סמנכ"ל הנהלת בתי המשפט; ע"ה 2בקשר לעלויות רפואיות-שיקומיות; ע"ה 3חוקר שצילם את התובע בתנועותיו. .3על יסוד הראיות שהובאו בפני - לאור הערכתן כר"מ בסע' 4- הוכחו בפני העובדות דלהלן כשהן מחולקות לשלושה נושאים עיקריים: א. תולדות התובע, מגוריו ותיפקודו עד התאונה. ב. מצבו הרפואי של התובע וכושר תפקודו לפני התאונה ולאחריה, עבודתו והוצאותיו. ג. עלויות והוצאות הקשורות לתאונה ובקשר אליה מחד וקיצבאות מל"ל מאידך. א. תולדות התובע: 1) התובע הוא יליד 19.8.42, נשוי לע"ת 3ואב ל- 3ילדים. 2) התובע התגורר עד 4.10.94בקומה רביעית בבנין ברח' יוחנן בן זכאי בירושלים, שבו לא היתה מותקנת מעלית, כאשר החל מהתאריך עבר לגור עם אשתו בדירת 3חדרים בקומת קרקע של בנין מדורג ברח' דישון 12מלחה, שנרכשה לפני התאונה. 3) התובע נהג ברכב משלו כבר החל מ- 1971- 1970וגם כיום ממשיך בכך כאשר הוא נוהג במכונית "שברולט" שנפח מנועה 1955סמ"ק ב- 3.5.95בעלות של 737, 84ש"ח (להלן: השברולט). 4) עד 3/89עבד התובע כאמרכל בתי הדין לעבודה במסגרת הנהלת בתי המשפט, כאשר במועד זה פרש לגימלאות עם תנאי פרישה מיטיבים עם 4- 6תוספת פרישה לצורך הסתגלות. הרקע לפרישתו שהיתה בהסכמתו, היו תלונות של ממוניו בבתי הדין לעבודה על התנהגות ממוניו-עובדיו וכלפיהם והעדר גמישות בעבודתו, כאשר הוא נוטה לרוגז ולאלימות מילולית קשה. התובע ביקש לחזור בו מפרישתו, אך בקשתו נדחתה, כמוכח מנ/ .10מאז 5/89מקבל פנסיה המגיעה נכון ל- 1/96לסך 291, 3ש"ח (לפי נ/15) ועל כל הכנסה נוספת שילם למס הכנסה יותר מ- %.25 5) אחר הפרישה נמנע התובע מכל תעסוקה שהיא כ- 10חודשים והוא אף נסע 4 פעמים לארה"ב במטרה לבחון פתיחת עסק שם, אך ללא הצלחה. לאחר מכן, הוא הועסק החל מ- 2/92בהיקף חצי משרה בארגון החינוך למבוגרים בבתי ספר "עמל" שליד ההסתדרות ובפעילות הסתדרותית בשכונות ירושלים במטרה לחזק את הקשר בין השכונות להסתדרות, כאשר שכרו מסתכם נכון ל- 11/93בסך 500, 2ש"ח ברוטו ונטו 641,1 ש"ח. 6) לאחר התאונה, התובע לא שב לעיסוק כלשהו שהוא בשכר, וגם לא פנה לחיפוש תעסוקה - זולת השתתפות בשכר כנציג הציבור במושבי בתי הדין לעבודה תמורת 150ש"ח - והחל מ- 11/95- 185ש"ח לכל ישיבת בית הדין, הנמשכת כשעתיים בממוצע, כאשר מ- 5.11.94ועד 21.11.95השתתף ב- 14מושבים, אך זולת תעסוקה זו, התובע לא חיפש כל תעסוקה אחרת ולא פנה לשם כך ללשכת התעסוקה (ר' נ/1- 2ונ/ז). ב. מצב רפואי ותפקוד: 1) לפני התאונה, התובע לא היה אדם בריא לחלוטין. ב- 1982סבל משבר בעצם הגב שהשפיע גם על תפקודו החיוני ועקב שבר זה הורד הפרופיל הצבאי שלו וב- 1988 הוכרה נכות צה"לית של % 19מאז ועד 1992התלונן מידי פעם בפני רופאי קופ"ח על כאבים בגב תחתון וקרינת כאבים לשתי רגליו, קיבל טיפול תרופתי בוולטרן בתכיפות של אחד ל- 3- 4שבועות והוא היה מוגבל בהרמת חפצים רבים ובהתכופפות. 2) עקב התאונה אושפז התובע בבי"ח הדסה בו ביום 31.10.93, שם אובחנו אצלו שבר של האצטבולום השמאלי עם נקע של פרק הירך השמאלית עם שיתוק מלא של העצב הסכיאטי השמאלי ושברים בצלעות (ר' בימ"ש/1). השבר באצטבולום קובע והוא שוחרר ב- 25.11.93ואושפז שוב במחלקת שיקום של ביה"ח מ- 8.12.93עד .28.12.93בגלל כאבים עצביים וחוסר תחושה ברגל שמאל, לאחר שיחרורו מביה"ח הוחזר שוב לביה"ח מ- 1.3.94עד 3.4.94, משם שוחרר כשהוא סובל מפגיעה צמיתה בעצב הסכיאטי עם נזק מוטורי ברגל שמאל וכאבים נוירולוגיים מפוזרים שאף אינם מגיבים לטיפול בטגרטול, שהוא משכך חזק. התובע נמצא גם לוקה בתסמונת מוחית לאחר חבלה עם עדות לאמנזיה ותופעות בלבול ושכחה שארכו כשנתיים. התובע סובל עקב הפגיעה הנ"ל מצניחת כף רגל שמאל ואין לו כח ליישר לכופף או להטות לצד זה או זה את הקרסול וכף הרגל. גם הכיפוף בברך שמאל יש לו מגבלה מסויימת כמפורט בחווה"ד האורטופדית. התובע סובל גם מתחושת כאב לכל מגע (פרסטזיה) באזור גב כף הרגל ובשוק החיצונית. בתובע אובחנו, גם ב- 8/95, שינויים ניווניים בפרק הירך השמאלית כנראה על רקע של אי התאמה בחיבורי הפרק (incongruity). שינויים אלו יחמירו עם הזמן ויהא צורך בעוד 5- 10שנים בניתוח נוסף של החלפת פרק הירך שתחייב ב- 15ימי אישפוז כולל במחלקת שיקום ולטיפולי פיזיוטרפיה. לתובע תהא נכות זמנית מלאה במשך 3חודשים. 3) לאור האמור, נותרו לתובע נכויות צמיתות בשיעור של % 40בתחום הנוירולוגי (לפי סע' 32(1)(א) iiiלטבלת דרגת הנכות של תקנות הביטוח הלאומי לנפגעי עבודה (להלן: הטבלה) ובשיעור של % 30בתחום האורטופדי לפי סע' 98ו'(ז) לטבלה, כאשר נכויות אלו - לאור טיבן השונה, כאבים עצביים מחד והעדר מוטוריות מאידך מצטברות ומגיעות - על דעת ב"כ הנתבעת בסיכומיו - ל- %71, בעוד המל"ל קבע לתובע נכות זמנית עד 31.10.96בגובה % 58(במשוקלל) - ר' ת/.1 4) עקב הנכות הנ"ל, לתובע יש קושי בישיבה ובעמידה ארוכה, והוא מסוגל לעבוד אך ורק בעבודה פקידותית לא מלאה ללא הליכה או ישיבה ארוכה כאמור. הוא מסוגל לבצע באופן עצמאי פעולות חיוניות יומיומיות, למעט גזיזת ציפורניו. הוא מסוגל להתרחץ עם מברשת ידית ארוכה וכן להתלבש, כולל לגרוב גרב על רגל שמאל עם מכשיר מתאים. לשם הליכה זקוק הוא לזוג קביים טלסקופיות וכן למכשיר המונע צניחת כף הרגל והוא עד היום מתקשה בהליכה ואם אשתו לידו הוא לעיתים אף נתמך בה. התובע גם מסוגל לבצע תיקונים בדירה שאינם מצריכים לעלות על סולם או על כסא, אפילו אורכים יותר ממספר דקות, אך אין הוא מסוגל לבצע עבודות משק בית המחייבות גרירת ציוד וריהוט וכן עבודות נקיון. 5) לשיפור מצבו השיקומי ולצימצום כאביו יזקק התובע ל- 6חודשי טיפול פיזיקאלי-פיזיוטרפי, לפחות פעם בשבוע ולאחר מכן אחת ל- 4חודשים. כן נזקק ויזדקק התובע לביקורת מרפאה לשם: התאמת תרופות משככות הכאבים שהוא נזקק להן בכמויות משמעותיות ובדיקת השפעתן, ואחת ל- 6חודשים - ולשיטת פרופ' ח' פוגרונד אחת לשנה - לביקורת מצבו האורטופדי והנוירולוגי במהלכה קיימת אפשרות שיידרש לבצע צילומי רנטגן, בדיקת c.tו/או בדיקת ,m.r.iוכן נזקק ויזדקק התובע מידי פעם למרפאת כאב כדי להקל על התקפי כאב, בה מבוצעות בין היתר זריקות הגורמות לחסימת העצב והשפעתן יכולה להגיע עד כדי חדשים מספר. 6) עקב התפתחות שינויים ניווניים כנ"ל וחשש לזיהום עקב שיתוק הרגל, קיימת אפשרות שהתובע יזדקק לתרופות אנטי דלקתיות ועל כן דרוש מעקב שוטף אחר הרכב דמו של התובע. 7) התובע זקוק לניידות לרכב המתאים לנכותו שנפח מנועו הוא 600, 1סמ"ק ומותקן בו מזגן והגה כח. לתובע היה כאמור בעת התאונה רכב משנת יצור 1982, שנפחו 1116סמ"ק ועד לרכישת השברולט, כאשר במשך החודשים הראשונים שבין אישפוז לאישפוז, לצורך טיפולים וביקורות הוא נזקק 14פעמים לשרותי אמבולנס וכן למוניות ועד 4.10.94גם לשרותי הורדתו והעלאתו לדירתו עד שעבר לדירתו שבמלחה. לאחר שיחרורו מאישפוז ב- 3.4.94נזקק התובע, עקב מצבו לאחר אישפוזים ארוכים ומכאיבים, לשני מלווים בשכר - כל אחד בנפרד - האחד עם רכבו והשני ללא רכב, עד ל- 27.9.94מ- 3שעות ועד 9שעות ליממה - לא ברציפות - כמפורט במחברת שנוהלה ע"י אשת התובע נ/ .3מלווים אלו סייעו לו גם בדירתו ובעיקר לצורך ניידות כדי להגיע לטיפולים ולסידורים משרדיים שונים, כאשר ע"ת 2חברו י' שרם מופיע מידי פעם אף הוא כמלווה. 8) התובע אינו זקוק בדירתו לחימום או קירור יתר, אך בדירה יש להתקין מעקות מתאימים עבורו. 9) התובע אינו זקוק לנעלים אורטופדיות, אך דרושים עבורו הגבהת העקב ומדרס. 10) התובע סבל בשנתיים הראשונות שלאחר התאונה מתופעות פוסטראומטיות של שכחה, כאבי ראש ופחדים שחלפו בינתיים. ג. הוצאות, עלויות וקצבאות 1) עקב התאונה נגרמו לתובע הוצאות בסכומים המפורטים בנספח לתצהירו המתייחסים לפריטים דלהלן בלבד:נ- א) אמבולנס. ב) 4/5תרופות. ג) מכשירים לרגל שמאל. ד) מדרסים, סד, הגבהת עקב, קביים וגומיות להן. ה) ליווי כולל הסעה חלקית. ו) ביקורים במרפאת שיקום. ז) מוניות. 2) כן נגרמו לתובע עקב התאונה הוצאות ביקורים וטיפולים במרפאת כאבים בסך 123ש"ח נכון ליום 10.3.96ו- 130ש"ח נכון ל- .17.3.96 3) א) עקב התאונה התובע נזקק לניידותו לרכב שנפח מנועו כאמור הוא 600,1 סמ"ק - שהוא הרכב היציג לנכי משרד הבטחון - העלות החודשית לרכב ובהתחשב בפטור חלקי ממס בשיעור % 40ובנסיעה של 000, 1ק"מ בממוצע לחודש, כאשר העלות השולית לכל ק"מ מעל המספר הנ"ל הוא 598, 0ש"ח - היא 177, 1ש"ח. ב) לשם ניידות כנ"ל, אושרה לתובע לבקשתו קצבת ניידות לרכב כנ"ל המסתכמת החל מ- 1.7.95בסך 366ש"ח לחודש נכון ל- 15.11.95(ר' נ/16), כאשר סך כל הקיצבאות ששולמו לתובע לאחר שיערוך ואלו שתשולמנה לו - לאחר היוון וניכוי ע"ח קיצור תוחלת חיים כמפורט בלוחות חיים לנכים כלליים שפורסמה בק"ת 4451- מסתכמות נכון ליום 30.11.95ב- 148, 45ש"ח (ר' נ/8). 4) התובע גם זכה בקיצבאות נכות כללית על בסיס % 58נכות זמנית בין 31.10.93עד 31.10.96בסך 126, 1ש"ח לחודש, המסתכמות לאחר שערוך לעבר ולעתיד - לאחר היוון - בסך כולל של 260, 125ש"ח נכון ליום 30.11.95(ר' נ/7). 5) התובע נזקק עקב התאונה למלווים כאמור שעלותם הסתכמה בממוצע לחודש ב- 900ש"ח ומלווה עם רכב ב- 700, 1ש"ח, כאשר בשכר הממוצע לשעה - ללא רכב - היא כ- 10ש"ח ועם רכב - 15ש"ח. 6) עלות הניתוח הצפוי לשם החלפת פרק הירך של התובע באמצעות מנתח פרטי מסתכם בכ- 500, 6דולר ועלות סך ימי האישפוז והשיקום הקשורים בניתוח לאחר הניתוח מסתכמת בכ- 000, 8דולר, כאשר הפיזיוטרפיה הנילווית לאחר הניתוח מסתכמת בכ- 500דולר. 7) עלויות הטיפולים, הבדיקות והשרותים שהתובע עשוי להזידקק להם בעתיד בתכיפות משתנה - ולעיתים רק מידי פעם בפעם - כפי שיפורט להלן בסע' 4- הינן נכון ל- 12/95כדלהלן:ב- א) עזרת הזולת - 25ש"ח לשעה. ב) תרופות: טגרטול לכל 200ממ"ג - מחירו 1.63ש"ח. קלונקס לכל 0.5מ"ג - מחירו 0.22ש"ח. אופטלגין לכל כמוסה - מחירו 0.26ש"ח. ג) פיזיוטרפיה - לכל יחידת טיפול - 100ש"ח. ד) מכשיר למניעת צניחת כף הרגל 290ש"ח בעלות חודשית להחלפה כל 3שנים - 8ש"ח. ה) זוג קביים 112ש"ח בעלות חדשית להחלפה כל 2שנים 4.6ש"ח. ו) מכשיר גריבת גרב - 150ש"ח ובעלות חדשית של 2.5ש"ח. ז) בדיקות: רנטגן - 130ש"ח לצילום. C.t- 156, 1ש"ח. Emg- 175ש"ח. Mri- 055, 2ש"ח. דם - 76ש"ח. ח) ביקורת במרפאת שיקום כל חצי שנה 174ש"ח ובעלות חדשית - 29ש"ח לחודש. ט) ביקורת במרפאה אורטופדית (במקום שיקומית) 390ש"ח לפעם. י) ביקור במרפאת כאב 174ש"ח, כאשר עלות כל זריקה ראשונה 132ש"ח. 8) התובע יזדקק גם להתקנת זוג מעקות עם ידיות בשרותי דירתו בעלות של כ- 300ש"ח. .4הערכת הראיות והמסקנות אקדים תחילה כי הן התובע והן אשתו וחברו ע"ת 2- 3הגזימו בתאור אזלת ידו של התובע, במיוחד הגזים בתאור מגבלותיו התובע עצמו, כפי שגם המומחה הפסיכיאטרי פרופ' ד' הרץ מציין זאת בחוות דעתו המגיע למסקנה שאין לשלול את הנטיה להגזמה ומניפולציה של הסביבה (ר' עמ' 3ודבריו: "מצד אחד מגזים בתאור חוסר מעשיו"). א. תפקודו של התובע לפני התאונה ולאחריה גם לפני התאונה התובע היה מוכר כנכה צה"לי (בשיעור %19) ולמעשה היה מוגבל בתפקודו בעבודות הדורשות הרמת חפצים כבדים והתכופפות, באופן שלא יכול היה לבצע עבודות בית הדורשות פעולות אלו. לכן, ספק רב אם התובע אכן היה מסייע בעבודות משק הבית לפני התאונה. אחרי התאונה, מקובל על המומחים האורטופדי והשיקומי, כי התובע מסוגל לבצע עבודה בישיבה שתתאים לכישוריו - שהינם בתחום הארגון המינהלי - ובזו יוכל לעסוק במשרה חלקית. לכן אני דוחה את הטענה שעקב התאונה אבד לו לחלוטין כושר תפקודו. גם מדו"ח החוקר והקלטת נ/ 12נ/12א'- ונ/ 13התואמת את חוות דעתו וחקירתו של פרופ' י' שאקו, התובע לכאורה מסוגל לתפקד, אף כי באיטיות. הוא מסוגל לנהוג לבד, לבצע תיקון קל ובעיקר, כלשונו של פרופ' שאקו, הוא "עצמאי בפעולות החיוניות היומיומיות כהעברות מהמיטה לכסא ובחזרה ומסוגל ללכת בעזרת קב ומכשיר לרגל שמאלית. מסוגל להתלבש ולהתרחץ...". בענין זה מעדיף אני את חוות דעתו זו של מומחה שיקומי על פני חוות דעתו של האורטופד פרופ' ח' פוגרונד, כאשר ב 18.8.95כותב הוא בחוות דעתו כי התובע זקוק עדיין לעזרה כמעט בכל פעילות יומיומית, כולל הלבשה ורחצה. ולמעשה מסכים מומחה זה עם פרופ' י' שאקו ביחס לתפקוד היומיומי של התובע, כמוכח מתשובתו מ- 28.12.95לשאלת הבהרה מיום .22.11.95מכל מקום, התובע נותר בגדר נזקק לזולת בכל הנוגע לניקוי הבית, גריבת גרביים וקשירת שרוכים, על אף שלענין גריבה יכול להיעזר במכשיר גריבה ולהשתמש בנעלים ללא שרוכים. יחד עם זאת, אין ספק כי בין אישפוז לאישפוז ובחדשים שלאחר אישפוז 3/94, לאור מצבו לאחר אישפוזיו והכאבים החזקים מהם המשיך לסבול ועד שהתרגל לצעוד על קביו בבטחה להתאים עצמו לנכותו ולנהוג ברכבו, היה התובע זקוק לעזרת הזולת בדמות אשתו ומלוויו השונים שעבורם גם שולם שכר, אך לא בהיקף שתואר ע"י חברו ע"ת 2המעיד על ליווי יומיומי של 5- 6שעות בעבר ולאחר שהתובע רכב רכב: 3שעות ביום. לאור כל האמור, התובע מסוגל לעבוד בעבודה חלקית של כ- 4שעות ליום, והוא לא יזדקק בעתיד לעזרת הזולת משמעותית. ברם, הוא יזדקק לעזרה כזו לצורך עבודות בית - כגון: אם יוותר בגפו - והנעלה חלקית וכן בעת כאבים מוגברים, שהוא צפוי להם עקב הפגיעה העצבית והשינויים הניווניים בפרק הירך מהם סובל. אני מעריך היקף עזרה זו - בהתחשב גם בנזקקות כל אדם בסביבות גיל ה- 70לעזרה כלשהי - ב 30שעות לחודש. ב. הפסד השתכרות מקובלת עלי הערכת ב"כ הנתבעים בסיכומיו ביחס לתחזית הכנסותיו של התובע לולא התאונה כמפורט בסע' 13לסיכומיו. ההנחה לפי התובע היה משתכר 000, 8ש"ח לחודש, הינה ללא כל ביסוס במציאות. העדות התומכת בגירסה זו היא של ע"ת 1, מזכיר ההסתדרות בירושלים, לפיה התובע היה אמור לאייש תפקיד של עובד במחלקת השכונות בנוסף לממונה עליה. אך תכנית זו הועלתה לכל היותר כאפשרות. אין לה כל תימוכין בכתב ונושא העסקת התובע במשרה מלאה בירושלים לא הועלה במוסדות ההסתדרות. גם ספק רב, אם היה מתקבל למשרה מלאה כנ"ל לנוכח הרקע לפרישתו משרות המדינה והערכת הממונים עליו כנלמד מעדות ע"ה 1(עמ' 63-58). למעשה התובע עבד רק בחצי משרה - לאחר נסיונות עצמאיים בארה"ב - ונותר בהיקף זה עד התאונה, כאשר עד היום המשרה שכביכול הוצעה לא אויישה עד כה וההסתדרות מפטרת עובדים ולא מעסיקה אותם. אין גם יסוד להנחה שלולא התאונה התובע היה משתכר כנציג הציבור בהרכבי מושבי בית הדין לעבודה 200, 1ש"ח לחודש וזאת עד הגיעו לגיל .75התובע לא הוכיח בענין זה דבר, זולת השתתפותו לאחר התאונה כנציג הציבור ב- 14ישיבות. אין ספק מכל מקום כי עקב התאונה, כמוכח מנ/ 4ועד 11/94נבצר מהתובע מלמלא תפקיד נציג ציבור זה מפאת מצבו הרפואי בשנה הראשונה שלאחר התאונה ועל כן נגרם לו על דרך אומדן הפסד שנתי של 400ש"ח. לאור כל האמור, לתובע נגרם הפסד השתכרות בעבר ודאי של 500, 2ש"ח לחודש שמעורך להיום הינו 325, 3ש"ח ובניכוי %500 25, 2ש"ח ובהתחשב בהפסד שכר מעבידה כנציג ציבור כנ"ל הפסד שכרו הכולל נאמד ב- 700, 2ש"ח. באשר לעתיד, לאור תפקודו ואפשרות העסקתו בעבודה חלקית - על אף מגבלותיו, אין לזכות את התובע בפיצוי המבוסס על הפסד מלוא השכר הנ"ל, אלא מיום 1.11.94 ואילך, שכן אילו היה רוצה בכך, יכול היה להשיג עבודה חלקית לאחר שהתאים עצמו לנכותו. אי לכך, אני אומד את הפסד שכרו, בהתחשב בין היתר באפשרות שמחמת מגבלתו אינו מסוגל להשתתף בישיבות ארוכות של בית הדין, בסך 500, 1ש"ח בהתחשב בהיוון 589,114, ככל הנוגע להפסד שכר כשכיר ולאפשרות שנגרם לו הפסד הכנסה עקב צמצום השתתפותו בישיבות ביה"ד מעבר לגיל 65, אני מעמיד את הפיצוי בראש נזק זה על דרך אומדן על הסכומים דלהלן:- לעבר (כולל ריבית) - 000, 65ש"ח. לעתיד - 000, 172ש"ח. ג. עזרת הזולת לאור עלויות המלווים מעדיף אני את הערכתו של ג'האס ע"ה 2, לפיה עלות שעת עבודה היא 25ש"ח לשעה (כולל מל"ל, נסיעות ופיצויים) ולכן בהתחשב בעזרת הזולת שהתובע נזקק לה בעבר ויזדקק לה בעתיד, בכל הנוגע לטיפול במשק בית ושרותים אישיים כנ"ל, אני אומד את הפיצוי בגין פריט זה: בעבר - מלבד שכר מלווים כנ"ל בסע' 3ג' 1) - בסך 000, 15ש"ח. לעתיד - סך 000, 155ש"ח. ד. ניידות מקבלת עלי דעתו של ע"ת 5מ' קצין בחוות דעתו ת/2א'-ג' ובחקירתו (עמ' 41-43) לפיה עדיף כי התובע ירכוש רכב חדש שיוחלף אחת ל- 3שנים מאשר רכב ישן שבגינו לא יינתן פטור ממס וספק אם התובע יקבל הלוואה עבורו. עלות החודשית לרכב יציג שמתאים לנכות התובע בנפח 600, 1סמ"ק הכוללת נסיעת 000, 1ק"מ היא 177, 1ש"ח, לעלות זו יש להוסיף על דרך אומדן 500ק"מ לכל חודש - עבור ניידות מוגברת של נכה % 71כתובע - בעלות של 0.3598ש"ח לק"מ המסתכמת ב- 180ש"ח וסה"כ 357, 1ש"ח מ- 1.6.95ובהיוון לעתיד לעוד 24שנות תוחלת חיים - 348, 278ש"ח. ברם, מסכום זה יש לנכות את העלות החודשית של הרכב שהתובע היה משתמש בה לולא התאונה ובהקשר זה יצויין כי איני מאמין לתובע שלולא התאונה היה מוכר את מכוניתו המשומשת ולא קונה אחרת תחתיה, שכן התובע הוא נהג ותיק. יש גם לנכות את עלות השימוש ברכב שהיה התובע עושה עבור אשתו וכן יש לקחת בחשבון את האפשרות כי בשנותיו האחרונות יסע פחות מ- 000, 1ק"מ לחודש, לפיכך יש לנכות מהסכום הנ"ל על דרך אומדן % 30באופן שהיתרה מסתכמת ב- 843, 194ש"ח, צמוד למדד מ- .1.6.95על סכום זה יש להוסיף בגין העבר 300, 13ש"ח (לאחר ניכוי %30), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה שמ- 1.6.95עד 1.8.96וכן על דרך אומדן - מלבד הוצאות על אמבולנסים ומוניות כנ"ל בסע' 3ג' 1) - עוד 000, 5ש"ח. ה. תרופות על אף שמאמין אני לתובע כי אכן צרך את התרופות נשוא הקבלות שצורפו לתצהירו. מעריך אני כי כ- 1/5מאותן תרופות דרוש היה לשיכוך כאבים שיש לזוקפם על חשבון כאבי גב התחתון מלפני התאונה שהוא טיפל בהם בעבר בוולטרן וכיו"ב. מכל מקום, בקשר לתרופות בעתיד, על אף שאין ספק כי התובע זקוק יהא לתרופות משככות כאבים ואנטי-דלקתיות בכמויות משמעותיות, לא הוכח מהו המינון הדרוש לו ולאורך איזה פרק זמן יזקק להן ומה גם שלא ניתן לחזות מראש את עוצמת הכאבים ותקופת סבלו ועל כן על דרך אומדן אני קובע כי הפיצוי המגיע לתובע בנושא זה הוא 000, 45ש"ח. ו. טיפולים על אף שמקובלת עלי פרשנות ב"כ הנתבעים בסע' 15לסיכומיו לפיה חוק בריאות ממלכתי תשמ"ד- 1984(להלן: החוק) מזכה את התובע בשירותי בריאות לפי החוק הנ"ל, שכן חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975שמכוחו הוא תובע את פיצוייו אינו בגדר "חיקוק אחר" שמכוחו הוא זכאי ל"שרות בריאות" כאמור בסיפא לסע' 3(א) לחוק להבדיל מ"עלות אותם שרותים", מקובלים עלי נימוקיו של כב' השופט ד"ר ג' קלינג בסע' ח' לפסק דינו בת"א 1506/90 בימ"ש תל אביב יפו - שמשום מה לא הוזכר ע"י הנתבעים בסיכומיהם ולפיהם אין לשלול מניזוק את זכותו לתבוע מהמזיק וממבטחו את מלוא הפיצויים בגין טיפולים ותרופות גם אם חלקם עשוי להינתן עפ"י החוק, כאשר הטעם המרכזי הוא העדר כל ודאות שאכן יזכה התובע באותם טיפולים שהוכרו לו בהליך זה. 1) החלפת פרק הירך מקובלת עלי גישת ב"כ הנתבעים בסיכומיו כי התובע אינו זכאי למימון ניתוחו ע"י רופא פרטי (במסגרת שר"פ) התובע לא הוכיח כי בעבר נותח הוא ו/או בני ביתו ע"י מנתחים פרטיים וכי עפ"י הכנסותיו לולא התאונה, היה בידו לממן ניתוחים יקרי ערך כפי שהעיד עליהם פרופ' ח' פוגרונד. התובע זכאי על כן לפיצוי רק במסגרת עלויות "הרפואה הציבורית" בצירוף עלות 20ימי אישפוז ושיקום + פיזיוטרפיה בסך כולל של 000, 25ש"ח כמוצע בנ/11, אך הואיל ומחד - מועד ביצוע הניתוח לא ידוע ואולי לא יבוצע כלל ומאידך - עלות ניתוח במסגרת "הרפואה הציבורית" אינה ידועה, הנתבעים יחוייבו בתשלום עלות שרותי הניתוח במסגרת הרפואה הציבורית ועלות 20ימי אישפוז ושיקום בהתאם לחשבון המוסד רפואי בארץ - שבו יבוצע הניתוח ושבו יאושפז כנ"ל - וישלמו לתובע עוד סך 000, 1ש"ח צמוד למדד 11/95ע"ח פיזיוטרפיה. אשר על כן, לעת עתה להבטחת תשלום עלויות אלו, תוך 30יום מהמצאת העתק פסק דין זה לידי ב"כ הנתבעים, יפתחו הנתבעים חשבון נאמנות ע"ש ב"כ הצדדים שבו יפקידו 000, 50ש"ח מושקע באג"ח ממשלתיות צמודות מדד או בפקדונות נושאי ריבית ערך שישמש ערובה לביצוע התשלומים בבוא העת ומכספיו ישולמו במישרין למוסד הרפואי ההוצאות הרפואיות הנ"ל. 2) ביקורת במרפאות שיקומית, אורטופדית, לכאבים ופיזיקאלית פרופ' י' שאקו ממליץ כי התובע יבדק במרפאה שיקומית אחת לחצי שנה ואילו פרופ' ח' פוגרונד ממליץ כי התובע ייבדק במרפאה אורטופדית אחת לשנה. לכאורה יש חפיפה בין שרותי שתי המרפאות העוסקות שתיהן בתחומי האורטופדיה והנוירולוגיה, אך לאור הנכות הגבוהה של התובע, סביר להניח כי יזדקק אכן אחת לשנה לביקורת אורטופדית להבדיל משיקומית ולכן יש להניח כי לפחות ביקורת שיקומית אחת תיחסך. לכן, על דרך אומדן, ראוי כי התובע יקבל פיצוי בגין ביקורי מרפאות כנ"ל בסך של כ- 525ש"ח לשנה ובהיוון ל- 24שנה 000, 10ש"ח. על סכום זה יש להוסיף עלות בדיקות שונות כולל c.tו- m.r.iשמידי פעם בפעם יזדקק התובע לבצען אשר אני אומד את עלותן בסך כולל של 000, 10ש"ח. התובע גם יזדקק מידי פעם בפעם למרפאת כאבים ולזריקה חוסמת כאבים שאני אומד את עלותן בסך 000, 6ש"ח. כן מגיע לתובע פיצוי בגין טיפולי פיזיוטרפיה של 6חודשים ואחת ל- 4חודשים שאני אומדו לסך 000, 11ש"ח. ז. מכשירים ואביזרים לא הוכח כי לתובע מגיע פיצוי בגין נעלים אורטופדיות, תחתונים מכנסיים ונעלים או כריות למיניהן, אך הוכח כי מלבד מה שהוציא כנ"ל בסע' 3ג' 1) מגיע לו פיצוי לעתיד בגין מכשיר לצניחת רגל, זוג קביים, מכשיר גריבת גרב, שיוחלפו מידי פעם כאמור בסע' 3ג' 7), בסך כולל שאני אומדו ב- 500, 3ש"ח. ח. חימום וקירור לא הוכח כי התובע זקוק עקב נכותו לחימום יתר בחורף או לקירור בקיץ. על אף הרגשתו של התובע כי החימום אן הקרור מיטיב עימו, מקובלת עלי חוות דעתו של פרופ' י' שאקו השוללת היזקקות זו לחימום, או לקירור (ר' עמ' 39), שכן כדבריו הכאבים העצביים מהם סובל התובע אינם מושפעים ממזג אויר ולכן התובע אינו שונה מבחינה זו מבני אדם רבים אחרים. בהעדר גיבוי לתלונות בחוות הדעת של המומחים, אין לפסוק לתובע כל פיצוי בפריט זה. ט. דיור התובע אינו זכאי לכל פיצוי בגין דיור המתאים לנכותו, שכן עוד לפני התאונה רכש דירה המתאימה לגילם של התובע ואשתו כאשר זו בקומת קרקע (במבנה מדורג). י. ימי אישפוז הנתבעים מודים באישפוזים הנובעים מהתאונה בהיקף של 58ימים ואילו ב"כ התובע בסיכומיו טוען ל- 130ימי אישפוז. ברם, הוכח בפני כי התובע אושפז בביה"ח עקב התאונה רק 81יום ולכן זכאי הוא לפיצוי רק בקשר למספר ימים זה, אך ניתנת בזה לתובע רשות לתבוע בנפרד פיצוי בגין נזק לא ממוני בגין ימי אישפוז שמעבר ל- 81יום כנ"ל. התובע צרף לסיכומיו בקשה להגשת מכתב הרופא המטפל של התובע לפיה זקוק הוא לטיפול פיזיקאלי במשך 3חודשים. בקשה זו נדחית על הסף שכן לא ניתן להגיש ראיות רפואיות או בעלות אופי שיקומי אלא ניתן להעבירן למומחים לחוות דעתם ותו לא. .5מסכומי הפיצויים הנ"ל זכאים הנתבעים לניכוי של: א. תשלומי מל"ל בעבר ובעתיד בגין: 1) נכות כללית - 260, 125ש"ח - נכון ליום .30.11.95 2) קיצבת ניידות - 148, 45ש"ח - נכון ליום .30.11.95 ב"כ התובע אמנם טוען בסיכומיו שאין לנכות קיצבאות מהוונות של המל"ל מעבר ל- 30.10.96שכן נכות התובע בשיעור % 58הינה זמנית, אך לאור נכותו כפי שנקבעה, ברי לי כי המל"ל יכיר בזכות התובע לנכות כללית כפי שהכיר בעבר, אם לא למעלה מהשיעור הנ"ל. ב. תשלומים תכופים משוערכים ליום 11.6.96בסך 846, 151ש"ח כמפורט בנספח המצורף לסיכומי הנתבעים, מבלי שהתובע יגיב להם בתגובתו הקצרה והתובע זכאי יהא לסתור עובדה זו, אם יבקש זאת תוך 7ימים מהמצאת פסה"ד לידיו. .6לאור כל האמור לעיל, מגיעים לתובע פיצויים בראשי הנזק הר"מ כדלהלן:- א. כאב וסבל בהתאם להוראות החוק ותקנותיו ל- % 71נכות רפואית בניכוי % 21ע"ח גילו בעת התאונה ול- 81ימי אישפוז בצירוף ריבית כדין מיום התאונה. ב. הפסד השתכרות 1) בעבר - 000, 65ש"ח. 2) בעתיד - 000, 172ש"ח. ג. עזרת הזולת 1) בעבר - שכר מלווים כמפורט בנספחי תצהיר התובע צמוד למדד מיום ההוצאה ובצרוף 000, 15ש"ח צמוד למדד מהיום. 2) בעתיד - 000, 155ש"ח. ד. ניידות 1) בעבר - א) הוצאות מוניות ואמבולנסים כמפורט בקבלות נספחי תצהיר התובע צמודות למדד ונושאות ריבית כדין מיום הוצאתן ובצירוף 000, 5ש"ח צמוד למדד ונושא ריבית מהיום. ב) % 70מהוצאות הניידות מ- 1.6.95עד 1.8.96סך 300, 13ש"ח צמוד למדד ונושא ריבית מ- .1.6.96 2) לעתיד - % 70מהוצאות ניידות - סך 843, 194ש"ח צמוד למדד מ- .1.6.95 ה. תרופות 1) בעבר - 4/5מעלויות התרופות שקבלותיהן מצורפות לתצהיר התובע צמודות למדד ונושאות ריבית מיום הוצאתן. 2) בעתיד - 000, 45ש"ח. ו. טיפולים 1) החלפת פרק הירך - כמפורט בסע' 4ו'(1) - 000, 50ש"ח מופקדים באג"ח ממשלתיות צמודת מדד או בפקדון שקלי נושא ריבית בחשבון נאמנות. 2) ביקורי מרפאות א) בעבר - עלויות כמפורט בנספחי תצהיר התובע ובת/5א'-ב' צמודות למדד ונושאות ריבית מיום הוצאתן. ב) בעתיד - 000, 37ש"ח. ז. מכשירים ואביזרים א) בעבר - עלויות כמפורט בנספחי תצהיר התובע צמודות למדד ונושאות ריבית מיום הוצאתן. ב) בעתיד - 500, 3ש"ח. .7אי לכך, אני מחייב את הנתבעים הדדית לשלם לתובע: א. את הסכומים הנ"ל בסע' 6- חלקם לאחר חישוב כאמור לעיל, צמודים למדד ונושאי ריבית כמפורט בכל סעיף, למעט אותם סכומים שלא צויין כי הינם צמודים ונושאי ריבית והם יהיו כאלה החל מהיום למעט מה שיופקד לפי סע' 4ו'(1) לעיל. ב. הוצאות המשפט, כולל עלויות חוות דעת צמודות למדד ונושאות ריבית מיום תשלומן. ג. % 13מכלל הסכומים הנ"ל משוערכים להיום + מע"מ כדין צמודים למדד ונושאי ריבית מהיום, ע"ח שכ"ט עו"ד. מכלל הסכומים הנ"ל ינוכו הסכומים הנ"ל בסע' 5צמודים למדד ונושאי ריבית החל מ- 30.11.95ביחס לתשלומי המל"ל ומיום 11.6.96ביחס לתשלומים התכופים. יתרת התביעה נדחית. עצביםשיתוק