אב בית הדין בית משפט השלום

מי נחשב אב בית הדין בבית משפט השלום ? אב בית הדין בבית משפט שלום הדן בשלושה יהיה מי שיושב בדין, שהוא הראשון מבין אלה: (1) נשיא בית משפט שלום; (2) סגן נשיא בית משפט שלום, ואם כמה סגני נשיא יושבים בדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה הקשיש שבהם; (3) נשיא לשעבר לבית משפט שלום, ואם כמה נשיאים לשעבר יושבים בדין הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; (4) סגן לשעבר של נשיא בית משפט שלום, ואם כמה סגנים לשעבר יושבים בדין - הוותיק שבהם, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם; (5) הוותיק שבשופטים, ובין בעלי ותק שווה - הקשיש שבהם. רואים את הותק לפי תאריך מינויו של השופט לבית משפט השלום. מותב / הרכב שופטיםשופטים