אחוזי נכות קוצב לב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחוזי נכות קוצב לב: .1המערער הוכר כנכה צה"ל עקב מחלת לב אשר הוחמרה בזמן ועקב השירות. הערעור שבפני הוא על דרגת הנכות, אשר לדעת המערער אינה הולמת את מחלתו ואת נכותו. המחלה אשר בה מדובר היא מחלה בשריר הלב, אשר בעטיה מופרע הקצב עקב שיבוש בהולכה החשמלית. למחלה זו מתייחס פריט 9(4) מתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל- 1969[2]. הוועדה הרפואית בחרה לקבוע את דרגת הנכות לפי פריט 9(1), שהוא פריט כללי. .2מאחר ולא הבנתי את הסוגיה מבחינה רפואית ולא הבנתי אם המחלה השתנתה וכיו"ב לאחר השתלת קוצב הלב, ביקשתי לקבל הבהרות מן הוועדה הרפואית העליונה ואלה אכן ניתנו. המערער חולק על דברי הוועדה הרפואית בידו מסמכים רפואיים המפרשים את מצבו בצורה אחרת. הסברתי למערער, שזכות הערעור לבימ"ש מוגבלת באלות משפטיות בלבד ועל כן לא אוכל להיכנס לוויכוח רפואי על הגדרות רפואיות ואבחנות רפואיות. .3בין היתר סומך המערער על חוות דעת של פרופ' יכיני המנוח משנת 1982, המציע להשאיר את הקביעה לפי פריט 9(4) ומסביר שהמערער תלוי לחלוטין בקוצב הלב שהושתל אצלו, ואם חס וחלילה קוצב זה יפסיק לפעול הוא יימצא בסכנת חיים. .4נדמה שאם משתדלים למצוא סוגיה משפטית בטיעון זה, הרי היא: כיצד להעריך נכות של מי שהושתל בו קוצב לב, האם עם קוצב הלב או בלעדיו? התשובה, לדעתי, היא שיש להעריך את הנכות עם קוצב הלב - שאם לא כן היה הנכה נפטר, כפי שהמערער עצמו טוען, ואזי אפילו % 100של נכות לא היו הולמים. דוגמא בפסיקה היא ע"א 193/58 [1], שם עמדה לדיון השאלה כיצד מעריכים נכות בראיה, עם אביזרים משפרים או בלעדיהם.התשובה לא היתה חד משמעית לכל המקרים אולם נעשתה אבחנה כללית: אם חסר אבר ובמקומו הותקנה פרוטזה נותנת הדעת שמעריכים ללא הפרוטזה, אולם אם משפרים קוד של אבר פגום - מעריכים את הנכות עם השיפור. במקרה דנן לא מדובר באדם חסר לב, אלא באדם שליבו פגום והוא שופץ בעזרת קוצב לב, אשר לאחר החדרתו שופר מצב תיפקודו של הנכה אם כי הוא נותר מוגבל. .5הוועדה כתבה שהמחלה כמחלת לב לא בוטלה, אולם הפגימה של הפרעה בהולכה החשמלית בוטלה ולפיכך אין לרשום יותר את הפריט 9(4). היינו, כיום קצב הלב הוא אחיד בעזרת, או הודות לקוצב. ההפרעה כיום היא כללית ועל כן נבחר פריט 9(1) תוך התייחסות לעובדה שהנכה הוא אדם מוגבל ומסוגל רק לעבודה שאינה דורשת מאמץ גופני מיוחד וכך נקבע פריט 9(1)ג iiומתוך נכות כוללת של % 25הוכרו %.10 .6אינני סבור שאוכל להיזקק להסברים שרוצה המערער ליתן עפ"י חוות דעת של פרור' צבעוני, או עפ"י ספר שהוא מחזיק בידו לגבי קוצבי ב, וכן לא אוכל להיכנס לבדיקה כמה שעות עבודה עובד המערער וכמה שעות עבודה נוספות היה מסוגל לעשות בעבר ואינו מסוגל לעשות כיום. כל אלה שאלות של עובדה ומה עוד שתלושי שכר וכיו" לא הומצאו לוועדה הרפואית וממילא לא יכלו להישקל על ידה. הוועדה ציינה, כי בבדיקת ארגומטריה היו למערער הישגים טובים, היינו הוא בעל כושר טוב והרי ראיה שהקביעה של הוועדה אינה קביעה בעלמא, אלא סמכה אף על בדיקות אובייקטיביות. .7התוצאה היא, שאין בפני טענה משפטית שניתן להכריע בה, הכל נשאר בתחום העובדתי ואם רוצה המערער להעלות מסמכים וטענות לא יוכל לעשות זאת אלא בפני ועדה רפואית בדיון חוזר המתאפשר אחת ל- 6חודשים לפי סעיף 37בחוק. הערעור נדחה ללא הוצאות. נכותאחוזי נכות