הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה מונה מסעיף חלופות להגדרת המונח "ענייני משפחה". תביעה שעילתה סכסוך בתוך המשפחה עוסקת בסכסוך אשר לא היה בא לעולם אלמלא המדובר ביחסי משפחה. מקור או סיבת התובענה צריך להיות סכסוך בתוך המשפחה. סכסוכים משפחתיים מובהקים הם סכסוכי גירושין וסכסוכי ירושה. נשוא הסכסוך, בענייני המקרקעין, איננו שולל את העובדה שהסכסוך הוא בתוך המשפחה. בית המשפט העליון קבע, כי על מנת שיתמלא התנאי של "עילתה סכסוך בתוך המשפחה", קירבת המשפחה צריכה להוות חלק מהעובדות המהותיות המולידות את זכות התובע לסעד הנתבע. ראו: תמ"ש 53600/96 בכור סופיוב נ' זבולון סופיוב (לא פורסם) ברע"א 225/97 עו"ד ארז לבנון נ' מנחם בר-און (לא פורסם). סכסוך משפחתיהגדרות משפטיותסכסוך