היעדרות מהעבודה ללא אישור

האם בהעדרו של התובע מעבודתו חודש ימים, ללא שקיבל אישור לכך, נתן התובע ביטוי שלא משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא יחסי עובד-מעביד בינו לבין הנתבעת לידי גמר קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא היעדרות מהעבודה ללא אישור: .1התובע הגיש נגד הנתבעת, ליאו גולדברג בע"מ, תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בסך 383, 15ל"י. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא, האם התובע התפטר מעבודתו אצל הנתבעת בכך שנעדר מעבודתו מיום 26.8.1979ועד .15.10.1979או שהתובע פוטר מעבודתו ביום 15.10.1979בכך שמנהל הנתבעת בר-אילן סירב להחזירו לעבודה אותו יום. .2מעדותו של התובע בפנינו עולה, כי התובע ביקש מאת הנתבעת חופשה ללא תשלום כדי לנסוע לארה"ב "לתקופה של 6שבועות". הנתבעת לא אישרה את בקשתו של התובע, אך למרות זאת סייעה לתובע לקבל אשרת כניסה לארה"ב. במכתב ת/ 3שהופנה לשגרירות ארה"ב בתל-אביב נאמר, בין השאר, כי שעה שהתובע ישוב לארץ ימשיך, כמובן, בעבודתו בנתבעת. המטרה העיקרית לשמה ניתן המכתב ת/ 3היתה לאפשר לתובע לקבל אשרה. מעדותו של עד הנתבעת עולה, כי התובע היה בחופשה שנתית עד ליום .13.9.1979 .3השאלה הניצבת בפנינו היא, האם בהעדרו של התובע מעבודתו חודש ימים, ללא שקיבל רשות לכך, נתן התובע ביטוי שלא משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא יחסי עובד-מעביד בינו לבין הנתבעת לידי גמר (דב"ע ל/1- 3[1], בע' 24). כעולה מהמקרה שנדון בדב"ע ל/1- 3[1] הנ"ל יש לתת משקל למספר ימי ההעדרות. באותו מקרה נעדרה התובעת מעבודתה ארבעה ימים ללא רשות ובית-הדין לא ראה בכך "ביטוי לרצון העובדת להביא את הקשר למקום העבודה לידי גמר" (שם [1]). אין דומה העדרות של ארבעה ימים להעדרות של חודש ימים ואנו קובעים, כי בהעדרו של התובע מעבודתו חודש ימים נתן ביטוי חד-משמעי לרצונו להביא את הקשר למקום העבודה לידי גמר. .4אין אנו מייחסים חשיבות לאמור בסיפא לת/ 3לעניין שובו של התובע לעבודה, בשים לב למטרת האמור במכתב ת/ 3כאמור לעיל. אך לא נוכל לסיים פסק-דין זה מבלי להביע מורת רוחנו על כך, שהנתבעת ראתה לנכון להטעות, ביודעין, את שגרירות ארה"ב, הכל כדי שהתובע יוכל לקבל אשרה. מעשה זה יש בו יותר מטעם לפם. .5לאור האמור לעיל אנו דוחים את התובענה בתיק זה. בנסיבות העניין אין אנו רואים לנכון לפסוק הוצאות לנתבעת למרות שזכתה במשפט. התובע ישלם לקופת בית-הדין את האגרה הדחויה.השעיה