מה ההבדל בין הלכה מחייבת לבין הלכה מנחה ?

התשובה נמצאת בסעיף 20 לחוק יסוד השפיטה: הלכה שנפסקה בבית משפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו. לדוגמא: הלכה של בית המשפט המחוזי תהיה הלכה מנחה בבית משפט השלום. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. לדוגמא: הלכה של בית המשפט העליון מחייבת גם את בית המשפט המחוזי וגם את בית משפט השלום ולכן אם יש סתירה (בבית משפט שלום) בין הלכה של בית משפט מחוזי לבין בית משפט עליון, כמובן שההלכה של בית המשפט העליון גוברת. אולם חשוב לציין כי במידה ויש הלכה בבית המשפט המחוזי ואין הלכה באותו נושא בבית המשפט העליון - שופט בית משפט השלום יכול לפסוק גם בניגוד להלכה של בית המשפט המחוזי.הלכה מחייבתשאלות משפטיות