העברת עתירה מנהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג''צ

האם אפשר להעביר דיון בעתירה מינהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג"צ ? באילו מקרים תועבר בתירה מינהלית מבית המשפט לעניינים מנהליים לבג"צ ? בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי. אם מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. בית המשפט לעניינים מנהלייםבג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)עתירה מנהלית