התיישנות במקרקעין - פסיקה

מטרת חוק ההתיישנות לקבוע זמן גבולי לפתיחת הליכים משפטיים לשם מימוש זכות תביעה. קשיי ההוכחה של הנתבע לאחר חלוף תקופה ארוכה. שיהוי מעיד על ויתור מצד הנתבע. השתק - הימנעות מתביעה במשך תקופה ארוכה יוצרת מצג שהנתבע סומך עליו, פועל על פיו ומשנה את מצבו. יש ליצור "איזון עדין" בין האינטרסים הלגטימיים של התובע לבין האינטרסים הלגיטימיים של הנתבע, תוך שמירה על אינטרס הציבור. ע"א 220/84 אגיוף נ' קיבוץ גבת, פ"ד מ(1) 528. ע"א 165/83 ביכריס נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד לח(4) 554. כן יש להגן על אינטרס הציבור, זמנו המוגבל של ביהמ"ש יוקדש לטיפול בבעיות ההווה, ביהמ"ש לא יעסקו בענינים שאבד עליהם הכלח. ע"א 165/83 הנ"ל בעמ' 559. ככלל, כללי ההתיישנות קבועים בחוק ההתיישנות, תשי"ח- 1958. הזמן להתיישנות - ס' 5 לחוק ההתיישנות - התיישנות במקרקעין לגבי התיישנות במקרקעין: תקופת ההתיישנות היא 15 שנים, ואם נרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות קנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) - עשרים וחמש שנה. הגשת תובענה מפסיקה את תקופת ההתיישנות.מקרקעיןהתיישנות