זיכוי על דיבור בטלפון בנהיגה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זיכוי על דיבור בטלפון בנהיגה: התביעה האשימה את הנאשם בכך שבהיותו נהג רכב פרטי, השתמש בטלפון נייד לא באמצעות מיקרופון - הכל כמפורט בכתב האישום. האישום הינו מסוג ברירת משפט. הנאשם כפר ובחר להישפט. הנאשם טוען כי לא דיבר כלל בפלאפון, שהיה מונח בתא הכפפות וכי ככל הנראה, השוטר טעה. מטעם המאשימה העיד השוטר כהן רחמים שרשם את הדו"ח ומטעם הנאשם העיד הנאשם עצמו. אין חולק כי הנאשם נהג מכונית ברח' ששת הימים מכיוון הגבעה הצרפתית לכיוון רמת אשכול וביצע סיבוב פרסה לכיוונו של השוטר. הנאשם נסע באיטיות. השוטר סימן לנאשם לעצור בצד הדרך, ביקש ממנו מסמכים והסביר לו את מהות העבירה. המעשה ארע ביום 6.8.01, בשעה 10:20 דהיינו, ביום נאה ובראות טובה. במקום הייתה שוטרת נוספת שלא ערכה תרשומת ולא העידה. אין מחלוקת שהנאשם לא קיבל את הדו"ח ברוח טובה וכי יחסו אל השוטר לא היה מנומס בלשון המעטה. עם קבלת הדו"ח ועוד באותו יום, כתב הנאשם מכתב לקצין תלונות הציבור של משטרת ישראל, מכתב שהוגש וסומן ת/2. בעדותו בפני ועפ"י התלונה ת/2, טען הנאשם מיד בפני השוטר כי לא דיבר בפלאפון ולא החזיק בידו פלאפון וכי הפלאפון היה מונח בתא הכפפות. לטענתו בד"כ משתמשת בפלאפון אשתו אך באותו יום נסעה מחוץ לעיר ולא לקחה את הפלאפון עימה והוא נשאר בתא הכפפות. לדבריו, אין הוא זקוק לפלאפון בנסיעה ואין הוא משתמש בפלאפון אלא במקרה חרום ולאחר שעצר בצד. הנאשם ביקש מהשוטר לבדוק מיד את רשימת השיחות הנכנסות והיוצאות בפלאפון ובכך להוכיח שלא בוצעה שיחה כלשהי באמצעות הפלאפון. השוטר סירב. לטענתו בדיקה מיידית כזו הייתה מהווה הוכחה חותכת באשר לטענתו שלא החזיק בפלאפון וכי לא הייתה שיחה נכנסת או יוצאת באותו מועד. עוד הצביע הנאשם על מספר עובדות כדי לחזק את גירסתו. הוא טען שהוא ימני ועל כן אין זה הגיוני שיחזיק את הפלאפון, כפי שטוען השוטר, ביד שמאל. לדבריו לא יכול להיות שביצע סיבוב פרסה ביד אחד מפאת הקושי לבצע סיבוב כזה ביד אחת ובעת ובעונה אחת לדבר בפלאפון. לעומת זאת אומר השוטר כי הבחין בנאשם מחזיק בידו השמאלית פלאפון ומבצע סיבוב פרסה באיטיות לעברו, במרחק של 10 מטרים ממנו. השוטר מודה בחקירה נגדית שהנאשם טען שהפלאפון היה בתא הכפפות, אך הוא לא רשם זאת כיון שלא ראה זאת. למעשה יש בפני גירסה מול גירסה ועדות יחיד מול עדות יחיד. החלטתי לזכות את הנאשם מחמת הספק ולהלן נימוקיי: לאחר שקראתי את נסיבות המקרה כפי שתוארו ב- ת/1 ואת נסיבות המקרה כפי שעלו מחקירתו של השוטר נראת גירסתו פשוטה והגיונית. אף גירסת הנאשם שטען מיד שלא דיבר בפלאפון והסבריו לא נסתרו באופן חד-משמעי. כאשר יש לבסס הרשעה עפ"י עדות יחיד, עלי לקבוע שגירסת המאשימה מושלמת וגירסת הנאשם לא תיתכן כלל. בנטל זה לא עמדה המאשימה. ואפרט: בעת האירוע הייתה נוכחת במקום שוטרת נוספת. אין מחלוקת שהנאשם הכחיש את העבירה בתוקף והתנהג בצורה מאוד בלתי מנומסת. בנסיבות אלה כאשר שוטרת אחרת היתה נוכחת במקום סביר היה להניח ואף נחוץ שגם היא תערוך תרשומת כדי לחזק את גירסת השוטר לגבי אותן עובדות שראתה בעיניה. ועוד. למרות שהשוטר הודה בחקירה נגדית שהנאשם טען בפניו שהפלאפון היה בתא הכפפות הוא לא רשם זאת בתרשומת ת/1 כדברי הנאשם. יש להניח שאף דברים נוספים שאמר הנאשם לא נרשמו. אני מסכימה עם המאשימה כי טענת הנאשם שלא יכול היה להחזיק פלאפון ביד שמאל כיון שהוא ימני אינה בהכרח מחזקת את גירסתו. אני מקבלת את הטענה כי אם הוא ימני סביר להניח שהוא ינהג בעודו מבצע סיבוב פרסה בידו הימנית. כן קיימת סתירה בדבריו של הנאשם באשר ל- ת/2. בתחילה אמר הנאשם שהוא כתב את ת/2 ולאחר מכן הודה ש- ת/2 נכתב ע"י אשתו. הסברו לכך הוא שהוא כתב באנגלית את המכתב ומכיון שהוא איננו יודע עברית, אשתו כתבה את ת/2 בעברית מתקבל על הדעת. עובדה היא ש- ת/2 נכתב ביום העבירה והתקבל ביחידה לתלונות הציבור של המשטרה יום לאחר מכן, ביום 7.8.01. אינני סבורה שהשוטר המציא גירסה או טפל על הנאשם אשמת שווא. אולם אף אינני יכולה לקבוע שגירסת הנאשם שיקרית מא' ועד ת'. בע.פ 70746/01 גולדנברג נגד מדינת ישראל (לא פורסם) זיכה בית משפט המחוזי מחמת הספק אדם שהואשם, שדיבר בטלפון ללא דיבורית בעת נהיגה. זאת, לאחר שהתביעה הביאה רק את השוטרת שערכה את הדו"ח (וראתה את ביצוע העבירה) ולא שוטר נוסף שהיה במקום באותה עת. כן לא נרשם בדו"ח פרטי השוטר השני שנוכח ודבר זה אף מנע מהנאשם לזמנו כעד מטעמו. אינני סבורה שבכל מקרה ומקרה יש צורך להעיד את כל השוטרים שנוכחו במקום. לעיתים אין מנוס, באופן מיוחד בדו"חות תעבורה, להכריע בין שתי גירסאות עפ"י עדות יחיד של שוטר. אולם במקרה שבפני ידע השוטר, לאור התנהגות הנאשם, כי הוא מכחיש את העבירה, שלא כל טענותיו של הנאשם נרשמו, וכי יש סיכוי שהמחלוקת תגיע לבית משפט. בתנאים אלו היה על השוטר לפחות לרשום את השוטרת כעדה, מוטב היה אף שהייתה עורכת תרשומת מטעמה. יכול להיות שעדותה הייתה שופכת אור והייתה עשוייה לסייע בקביעת העובדות והכרעה במחלוקת שבין הצדדים. יש מידת הגיון בשתי הגירסאות ואין ביכולתי להכריע באופן ודאי וחד-משמעי ביניהן. לאור המפורט והמוסבר לעיל אני קובעת כי המאשימה לא הוכיחה מעל ומעבר לכל ספק את גירסתה ואף לא שיכנעה שגירסת הנאשם לא תיתכן כלל ועל-כן לא עמדה בנטל הכבד הרובץ על כתפיה במשפט הפלילי. לפיכך אני מזכה את הנאשם מחמת הספק. בשולי הדברים אומר כי יש לגנות את התנהגות הנאשם כלפי השוטר. השוטר מילא את התפקיד המוטל עליו עפ"י חוק כמיטב הבנתו ויכולתו. תפקיד שוטרי התנועה קשה ולא נעים במהותו. על אזרח, בין אם הוא סבור שהשוטר טעה או צדק, לכבדו כעובד ציבור. זכות ערעור לבית משפט המחוזי תוך 45 יום. משפט תעבורהדיבור בטלפון בזמן נהיגהטלפון