מעצר עד תום ההליכים על פריצה לדירה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להורות על מעצר עד תום ההליכים על פריצה לדירה: 1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום בו מיוחסת לו עבירה של התפרצות בכוונה לבצע גניבה וכן איומים. על פי הנטען בכתב האישום ביום 06.10.98 סמוך לשעה 03.40 התפרץ הנאשם לדירה בנתיבות, כאשר בעלי הבית ישנו, ולאחר שנכנס לדירה, התעוררה בעלת הדירה הבחינה בו, והוא ברח. כאשר הובא הנאשם לתחנת משטרת נתיבות, הוא איים על השוטר גיא חג'בי ואמר לו את הדברים המפורטים בס' 2 לכתב האישום. 2. התביעה הגישה למעצר עד תום הליכים. בבקשה טענה התביעה כי יש ראיות לכאורה נגד המשיב. טוען התובע כי נגד המשיב תלויים ועומדים 13 תיקי מב"ד, בעבירות רכוש, תקיפות ואיומים. טוען התובע כי יש עילת מעצר , שהמשיב מסכן את שלום הציבור ובטחונו. טוען התובע כי המשיב מבצע את העבירה בצורה מתוחכמת תוך תכנון מוקדם, ובשעת לילה מאוחרת, דבר המצביע על מסוכנותו לציבור. טוען התובע כי ביום 21.01.98 הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים בתיק אחר, בגין עבירות רכוש, והמשיב שוחרר בערבות וביצע את העבירה הנוכחית תוך כדי שחרורו בערובה. טוען התובע כי אין מקום לדון בחלופות למעצר, לאור המסוכנות של המשיב. 3. טוען בא כח המשיב כי יש ראיות לכאורה נגד המשיב. טוען בא כח המשיב שאין עילת מעצר נגד המשיב . טוען בא כח המשיב כי העילה של מעצר מכח סיכון שלום הציבור אינה קיימת בחוק מעצרים חדש, וכיום העילה הינה רק בטחון הציבור. טוען בא כח המשיב כי שינוי החוק מלמד, והוא מפנה לספרו של השופט קדמי, שיש צמצום במגמה של מדיניות מעצרים. בא כח המשיב הציג בפני פסיקה רבה, בשאלה זו של עילות מעצר. טוען בא כח המשיב כי מבין התיקים התלויים נגד המשיב, מרביתם תולדה של סכסוכים בינו ובין חברתו לחיים. טוען בא כח המשיב שאין מדובר בעבריין מתוחכם . מבקש בא כח המשיב לציין כי בתיק האחר שבו שוחרר המשיב בערובה, מדובר היה בשחרור הסכמה. באשר לעבירה של איומים, אף כאן טוען בא כח המשיב, כי אין בכך משום עילת מעצר והדברים נאמרו לאחר שהמשיב נעצר, בשעת כעס. טוען בא כח המשיב כי העובדה שלמשיב אין הרשעות, מלמדת שאין מדובר באדם מסוכן לציבור. 4. אף כי בא כח המשיב, הסכים שיש ראיות לכאורה, בחנתי את חומר הראיות בתיק המשטרה. אין לי כל ספק כי יש ראיות לכאורה נגד המשיב לענין עבירת התפרצות באשר ט.א. שלו נמצאה בביתם של המתלוננים. דו"ח הולכה שנעשה למשיב מראה כי המשיב מרחיק את עצמו מבית זה, וטוען שכלל לא היה במקום. המשיב נעצר בסמוך למקום העבירה במירדף על ידי שוטרים. לגבי עבירת האיומים קיימת עדות השוטר שכלפיו נשמעו האיומים. 5. צודק בא כח המשיב, שבחוק המעצרים החדש הושמטה עילת המעצר של שלום הציבור, וכיום עילת מעצר הינו "לסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור, או את בטחון המדינה". בתי המשפט פסקו כבר, כי כאשר מדובר בבטחון אדם, מדובר גם ברכושו של אותו אדם. לפיכך, סבור אני שקיימת עילת מעצר נגד המשיב מבחינה זו של סיכון בטחונו של רכושו של אדם. סבור אני שיש גם סיכון לאדם עצמו, שהרי מי שפורץ בשעת לילה, לביתם של אנשים הנמים את שנתם, מהווה להם סכנה. 7. באשר לשאלה אם יש להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים או להשתמש בחלופה למעצר, סבור אני שיש מקום להשתמש בחלופה. כפי שהוצג בפני שוחרר המשיב בערובה, בתיק פלילי 383/98 ביום 23.01.98 . באותו תיק הואשם המשיב בעבירות רכוש. ככל הנראה העובדה שהוא משוחרר בערובה לא גרמה למשיב להבין שאסור לו לבצע עבירות והוא ממשיך ומבצע עבירות. עיון ברישום הפלילי, מגלה, כי לחובת המשיב אין הרשעות קודמות, אך תלויים ועומדים נגדו 13 תיקים ואולם רק אחד מתוכם נעבר לאחר ששוחרר בערובה, התיק המופיע בס' 12 לרישום. עיון בהחלטת שחרור בערובה מלמד שהמשיב שוחרר בערבות עצמית וצד ג' ללא תנאי של מעצר בית כזה או אחר. נקבע בפסיקה כי כאשר ניתן להשיג את מטרת המעצר באמצעות חלופה למעצר, יש להשתמש בחלופה. סבור אני שאם יוטל מעצר בית מלא, יש בכך כדי להשיג את מטרת המעצר, מניעת עבירות נוספות מצד המשיב. 8. אשר על כן אני מורה לשחרר את המשיב בערבות בתנאים הבאים: א. ערבות עצמית וצד ג' בסכום של 15,000.- ש"ח כל אחת. ב. המשיב ימצא במעצר בית מלא, בכתובת המפורטת בכתב האישום. ג. אם יפר המשיב את תנאי השחרור בערובה, הוא יעצר עד תום ההליכים. 22/10/1998מעצרפריצהמקרקעיןמעצר עד תום ההליכים