עונש על גניבת מכונית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על גניבת מכונית: 1. לא ראינו לקבל את תגובת המדינה. 2. המערער, ביחד עם אחד הואשמו בכתב האישום בת"פ 3343/98 בבית משפט השלום בירושלים בהחזקת כלי פריצה, חבלה במזיד ברכב, גניבה מרכב, וגניבת רכב ביום 28.7.98, והורשעו בעבירות אלה ביום 6.1.99 לאחר ניהול הוכחות. 3. לאחר מכן ביקש המערער לצרף ולהודות בתיקים נוספים: ת"פ 1192/98 - שוטטות במטרה אסורה והחזקת כלי פריצה לרכב. ת"פ 2915/98 - הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, איומים והחזקת מכשירי פריצה. ותיק נוסף - בעבירות פריצה לרכב, חבלה במזיד לרכב, גניבת רכב, החזקת מכשירי פריצה וניסיון להפריע לשוטר במילוי תפקידו (תמצית אישום 941-97-4). 4. בגין כל אלה נדון המערער ל22- חודשי מאסר בפועל מיום 28.7.98. 5. בית המשפט קמא הפעיל 9 חודשי מאסר על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגד המערער בת"פ 2880/96 - וזאת במצטבר לעונש המאסר בפועל שגזר עליו - סך-הכל 31 חודשי מאסר בפועל. 6. כמו כן גזר בית המשפט קמא על המערער 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירות של שליחת יד ברכוש הזולת או פגיעה בו תוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסרו. 7. על שותפו של המערער בתיק העיקרי בלבד - נגזרו 14 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירה של שליחת יד ברכוש הזולת תוך 3 שנים, ו4- חודשי מאסר על תנאי שלא ייכנס לישראל שלא כדין תוך 3 שנים. 8. המדינה הגישה ערעור על קולת עונשו של השותף, אולם זה שוחרר בינתיים ולא אותר בהיותו תושב חברון. ערעור המדינה כנגד השותף תלוי ועומד בפנינו, וקבוע למעקב ביוני 2000. 9. בהתחשב בחומרת העבירות שעבר המערער ובמספרן הרב - העונש שנגזר על המערער איננו חמור כלל ועיקר, ואף נוטה לקולא. 10. אי לזאת לא ראינו להתערב בגזר הדין ואנו דוחים את הערעור. גניבת רכברכבגניבה