עונש על עסקה ''קטנה'' למכירת סמים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עסקה ''קטנה'' למכירת סמים: 1. המערער, יליד 1960, הורשע לאחר ניהול הוכחות במכירת 0.1569 גרם הרואין לאחד - מזרחי ביום 3.8.98, תמורת 50 ש"ח, באזור התחנה המרכזית החדשה במזרח ירושלים. 2. המערער הוא תושב עזריה ושהה באותה עת בישראל שלא כדין. 3. למערער יש 13 הרשעות קודמות בעבירות רכוש וסמים, הכוללות מספר רב יותר של עבירות. 4. ביום 1.4.97 נגזר על המערער בת"פ 1336/97 (שלום-ירושלים) מאסר של שנתיים בפועל ו8- חודשי מאסר על תנאי, שלא יעבור על כל עבירת סמים, פרט לשימוש עצמי, תוך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא, וזאת בגין 3 עבירות של סחר בסמים, ועבירה של כניסה לישראל שלא כחוק. 5. לאחר שחרור המערער מהכלא - הוא חזר לישראל שלא כדין וביצע בה את עבירת הסחר בסמים, נושא הערעור שלפנינו. 6. בית המשפט קמא הדגיש את חומרת העבירה של סחר בסמים, ואת הצורך בהרתעת סוחר הסמים ואחרים דוגמתו, וגזר על המערער 18 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו - 3.8.98. כמו כן הפעיל בית המשפט את 8 חודשי המאסר על תנאי שהיו תלויים ועומדים נגד המערער בת"פ 1336/97 (שלום-ירושלים) באופן ש6- מהם יצטברו למאסר שגזר עליו, וחודשיים יהיו חופפים. תקופת המאסר הכוללת בפועל הינה, איפוא, 24 חודש. 7. כמו כן נגזרו על המערער 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירת סמים תוך 3 שנים מיום שחרורו, למעט שימוש עצמי וכלים, וכן שני חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור עבירה על חוק הכניסה לישראל תוך 3 שנים מיום שחרורו. 8. המערער ערער תחילה הן על ההרשעה והן על העונש, אולם במהלך הערעור חזר בו מערעורו על ההרשעה, והוא מבקש להקל בעונש המאסר בפועל שנגזר עליו. 9. עונש המאסר בפועל שנגזר על המערער איננו חמור בהתחשב במהות העבירה וחומרתה, ובוודאי שאיננו חמור בהתחשב בעברו הפלילי של המערער. 10. לאור האמור - לא ראינו להתערב בגובה העונש. 11. הערעור נדחה.סמיםסחר בסמים