פסיקה בנושא פיצוי לקטינים בתאונת דרכים

להלן פסיקה בנושא פיצוי לקטינים בתאונת דרכים: הכלל הוא לגבי קטין, שבהעדר נתונים של ממש לצורך קביעת כושר השתכרותו הצפוי, יש לבסס את התחשיב על פי ממוצע השכר במשק. לא כן, כאשר יש בפני בית המשפט נתונים, אשר יש בהם כדי לסייע, ולו באופן כללי, להעריך באופן מדוייק יותר את כושר השתכרותו הצפוי של הקטין (ראה ע"א 92/87 סיגלית דנן נ' יעקב חודדה ואח’, פ"ד מה(2) 604, 607). אין בית המשפט נוהג לפסוק פיצוי בראש נזק זה הפסדי פנסיה לקטינים (ע"א 310/89 אליהו כהן (קטין) נ' גנטוש ואח’, פ"ד מו(1)402, 409). לחלופין, אם אכן יגרמו לתובע הפסדי פנסיה, ואם מבקש הוא לפצותו בגין ראש נזק זה, הרי שיש גם לנכות את השתתפותו הרגילה בשיעור של % 5בהבטחת זכויות אלה (ע"א 5532/90 קרנית נ' ליטנברג, תקדין - עליון כרך 93(1) 582וכן ע"א 516/88 א.ד.י.ג תעשיות והרכבות בע"מ ואח' נ' נגר, פ"ד מז(1) 383).פיצוייםתאונת דרכיםקטינים