פתיחת חברה לצורך מכירת חשבוניות פיקטיביות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פתיחת חברה לצורך מכירת חשבוניות פיקטיביות: 1. המערער, בן 41 שנה, היה מנהל החשבונות של חברת זוהרת אל-מדינה שנרשמה כעוסק מורשה בענף שיפוץ ותחזוקת מבנים. 2. באוגוסט 95' ובאוקטובר 95', הגישה החברה באמצעות מנהלה, שני דו"חות תקופתיים למע"מ ודיווחה על מחזור עסקי של 817,816 ש"ח ושילמה מע"מ 6,903 ש"ח. 3. ביקורת החשבונות העלתה שהחברה הוקמה למטרת מכירת מסמכים הנחזים כחשבוניות מס ולא ביצעה עסקות אמיתיות כלל. 4. בתקופה יולי-דצמבר 95' הוציאה החברה, באמצעות מנהלה, חשבוניות פיקטיביות בסך 180,962 ש"ח וקיזזה באמצעות מנהלה והמערער - תשומות בסך 131,175 ש"ח, מבלי שהיו בידיהם חשבוניות מס שהוצאו לחברה כדין. 5. בכך יצגו מצג שווא כאילו מדובר בחברה פעילה והמערער סייע לחברה ולמנהלה ליצור מצג שווא כזה. 6. בשל כך הואשם והורשע המערער בסיוע לעבירות קיזוז תשומות שלא כדין. 7. מנהל החברה, קרש מג'ידי, אישר כי החברה הוקמה למטרת מכירת חשבוניות פיקטיביות, ואין ספק כי המערער, כמנהל חשבונות של החברה - היה אמור לדעת ולהבין כי החברה איננה פעילה ומבצעת עבירות על חוק מע"מ. 8. המערער ערער תחילה על ההרשעה, אולם חזר בו במהלך הערעור. 9. בית-המשפט קמא גזר על החברה קנס של 50,000 ש"ח ועל מנהלה - 22,000 ש"ח ו- 6 חודשי מאסר בעבודות שרות. 10. בית-המשפט קמא גזר על המערער 3 חודשי מאסר בעבודות שרות במכבי-אש, מאסר על תנאי של 3 חודשים על העבירות שעבר, קנס בסך 11,000 ש"ח או שני חודשי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 14 תשלומים. 11. המערער ביצע בינתיים את עבודות השרות, והוא מערער על גובה הקנס, וטרם החל בתשלום הקנס. 12. נוכח העובדה שהחברה והמנהל לא היו יכולים לעבור את העבירות ללא סיועו של המערער; ונוכח העובדה שעל המנהל נגזר קנס בסך 22,000 ש"ח - הרי הקנס שנגזר על המערער, שהוא מחצית הקנס שנגזר על המנהל - איננו עונש חמור, ואיננו רואים מקום להתערב בו. 13. התשלום הראשון של הקנס יהיה, בהסכמת המשיבה, ביום 1.12.99. אם לא ישולם תשלום כלשהו בשלמותו או במועדו, כל היתרה תעמוד לפרעון מיידי. מיסיםדיני חברותעבירות מסחשבונית פיקטיביתהקמת חברהחשבונית