קניית חשבוניות פיקטיביות

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא .1נאשמת 1הינה חברה פרטית, אשר עוסקת ביבוא ושיווק של כימיקלים בתחום תעשיות הצבעים והבנין והנאשמים 2ו- 3הינם מנהלים פעילים בחברה. בין השנים 1990- 1993כולל, רכשו הנאשמים חשבוניות כוזבות בסכום כולל של כ - 1.4מליון ש"ח, תמורת עמלה מוסכמת, זאת במטרה להגדיל במרמה את הוצאות החברה, לנכות מס תשומות שלא כדין ובכך להתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ. על מעשיהם נתנו הנאשמים את הדין והורשעו ב- 2עבירות על סעיף 220(1) לפקודת מס הכנסה, 4עבירות על סעיף 220(4) לפקודה, 4עבירות על סעיף 220(5) לפקודה ו- 7עבירות על סעיף 117לחוק מס ערך מוסף. .2המאשימה עותרת להטיל על הנאשמים 2ו- 3מאסר בפועל לתקופה ממושכת, מאסר על תנאי מרתיע, קנסות גבוהים אשר יהלמו את חומרת העבירות, טובת ההנאה שהפיקו ושיעור הקנסות הקבועים בחוק. כן עותרת המאשימה להטיל קנס כספי גבוה על הנאשמת 1- החברה. עתירת המאשימה התבססה על אמות מידה שנקבעו בפסיקה שצורפה וביניהן: ע"פ 339/97- בית-משפט המחוזי תל-אביב, ע"פ 1614/96בית-משפט המחוזי תל-אביב (בעניינם של כהן אלחדף וקוכלסקי), ע"פ - 614/97ו 651/97- בית-משפט המחוזי תל-אביב (בענינו של דוד בן שמעון חיים), ע"פ 11200/97- בית משפט מחוזי ת"א (בעניינו של ד"ר גולדשטיין משה), ע"פ 231/75בית המשפט העליון (בעניינם של שרף וניניו), ע"פ 857/84- בית המשפט העליון (בעניינם של סניורה), ע"פ 522/82- בית המשפט העליון (בעניינם של עזאם) וע"פ 1156/91- בית המשפט העליון (בעניינו של אדין). .3עיקרי טעמי התביעה להחמיר בעונשם של הנאשמים הם: א. סכום העלמה שאינו מבוטל - 1.4מליון ש"ח על פני תקופה של שנים, המעידה על בחירת הנאשמים בדרך תרמית כדרך קבע ולא במעידה או חפץ להפיק רווח חד פעמי. ב. המשך ביצוע המעשים העבריינים לבלי די אלמלא נתפסו על ידי רשויות המס, הם ומוכר החשבוניות (טני ארסלן), תפיסה שהוציאה "אנחת רווחה" מליבם כעולה מעדותם והודעותיהם (לרבות של טני). ג. טובת ההנאה שהנאשמים הפיקו ממעשי העבירה, חומרית ובסכומים גבוהים וכהטבה למקורביהם. ד. שיעור הסכומים המבוטלים שהוצהרו ודווחו, בכזב, על ידי הנאשמים כהכנסה בחלק מהשנים הרלוונטיות וקוזזו מהפסדים לכאורה של שנים קודמות ובגין כך לא שילמה החברה, כמעט, מס הכנסה. ה. עבירות המע"מ המהוות גניבה של ממש מאוצר המדינה. ו. הנאשמים לא הסירו המחדלים שביצעו בהתיחס לעבירות מס ההכנסה. מחדלי מע"מ הוסרו. ז. אין לגזור עונשם של הנאשמים - גזירה שווה או דומה - מעונשו של טני ארסלן שמכר להם החשבוניות, בשל שינוי נסיבות אישיות ביניהם, המניע לביצוע העבירות (מצוקה כלכלית של טני לעומת תאוות בצע של הנאשמים), הרווח הגדול שהפיקו הנאשמים לעומת העמלה הזעומה של טני ( 1.4מליון ש"ח לעומת כמאה אלף ש"ח), הודאת טני וחרטתו לעומת הכחשת הנאשמים שנתגלתה במלוא עליבותה וצערם שהובע על ש"נחשפו" על ידי טני (שהבטיח וסיכם עם הנאשמים להתוודות וכעסם של הנאשמים על כך רב וקיים). על טני ארסלן נגזרו - כהקלה מפליגה - 21חודשי מאסר מתוכם 6לריצוי בע"ש ויתרתם על תנאי ל - 3שנים. ח. מצבו הרפואי של נאשם 2שאינו מן המשובחים - למרבה הצער - אינו מעניק חסינות או פוליסת ביטוח או עוגן הצלה מפני מאסר וחוות דעת מומחה רפואי שנתמנה - עובר לטעונים לעונש - ליתן חוות דעת לענין זה תוכיח. על פיה, בין היתר, מצבו הכללי של הנאשם משביע רצון והמערך הרפואי של שב"ס, יחד עם שירותי רפואה בקהילה, מסוגל להבטיח לו טיפול רפואי הולם. המאשימה מבקשת בענין זה להזכיר לנאשם המשתמש בבריאותו הלקויה כטעם להקלה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. ט. אין לאבחן בין הנאשמים 2ו- 3(שהינו מנהל פעיל בחברה ורו"ח בהשכלתו) למידת העונש. .4הסניגוריה עותרת להקל בעונשם של הנאשמים, להסתפק בעונש מתון ובכל מקרה שלא יהא מעבר לעונשו של טני ארסלן. לתמיכה בעתירתה צירפה הסניגוריה פסיקה ומסמכים, ובעיקרם: ע"פ 301/82- בית המשפט העליון (בעניינם של גורן) שלפיה: "... כל אחד ... נקרא לתת את הדין על חטאיו שלו... כלל ידוע הוא בפסיקתינו שיש לשמור ולקיים מדיניות של אחידות ענישה במקרים ובעניינים זהים בנסיבותיהם ... כשהשניים חטאו באותה מידה ... איש איש על חטאו שלו ייענש". (הדגשה שלי א.ק.) (ודוק. הציטוט הנבחר יכול להיות בסיס שלא להשוות עונשם של הנאשמים לעונשו של טני ארסלן מחמת שאין מדובר במקרה ובענין זהה בנסיבותיו וכשאין מדובר במידה שורה של חטא וכאמור "איש איש על חטאו שלו ייענש"). חוות דעת ותעודות רפואיות בעניינו של נאשם 2משנת 97וקודם לכן, חוות דעת מומחה רפואי שב"ס, קביעת ועדה רפואית מל"ל לצרכי מסה"כ, תעודת נכה אגף שיקום משהב"ט, אובליגו עסקי ל 8/97של הנאשמת, מכתבים למנהל מע"מ להקל בתנאי הסרת מחדלים, מסמכים רפואיים בהתייחס לבתו ואמו של נאשם 3ובהתייחס למכר/שכירות דירת נאשם .3 .5טעמי הסניגוריה להקל בעונשם של הנאשמים בעיקרם הם: לנאשם 2: נסיבות מיוחדות של נאשם 2, יליד 1947, המתבטאים בהעדר עבר פלילי, נשוי אב ל- 4בני 22, 18, 13ו - 8שחיים תחת קורת גג אחת וקיומם ממשכורת האישה (מורה בעיסוקה) וקיצבת נכות של הנאשם. מצבו הרפואי הקשה, החריג והמיוחד של נאשם .2 עונשו של נאשם זה ניתן בידי שמיים ואין לו לאדם להוסיף עליו ולהחיש את קיצו על ידי כליאה במאסר. היותו נכה צה"ל מעידה על תרומתו למדינה שכלפיה חטא ושמבקשת גם את נפשו הפגועה בלאו הכי, אם כי בגין חטאיו, לאחר שנתן לה מגופו. מצבו הכלכלי בכי רע, באשר נושא הוא כערב בחובות הנאשמת שפעילותה פסקה. דירתו משועבדת לחובות שאינם ברי כיסוי ומשפחתו עתידה להיות מושלכת לרחוב. הסניגוריה מוסיפה כי הנאשם 2דאג להסיר מחדלי הנאשמים למע"מ ותיקן מחדלי הדיווח למס הכנסה לשנים הרלוונטיות. עוד מוסיפה הסניגוריה את הצורך באחידות הענישה והשוואתה - אם לא להקל - מעונשו של טני ארסלן שמכר לנאשמים את החשבוניות, חלוף הזמן מעת ביצוע העבירות והעדר מעורבות הנאשמים מאז, במעשי עבירה. לנאשם 3: נסיבות מיוחדות של נאשם 3, יליד 1947שעלה ארצה מדרום אפריקה בתחילת שנות ה - 80ממניעים ציוניים, המתבטאים בהעדר עבר פלילי, נשוי אב ל 2בנות, שהתקשה בקליטתו בארץ עד שהוצע לו על ידי אחיו התאום (ז"ל) (המשקיע) להשתלב בנאשמת, בה אין ולא היו לו מניות, כיהן בחברה בתפקידו - מנהל פעיל כשכיר בשכר לא גבוה ולא הפיק אישית, טובת הנאה כספית, במעשי העבירה. הסניגוריה מוסיפה כי בשנים האחרונות נקלע הנאשם 3לאירועים קשים ויוצאי דופן, המצדיקים התחשבות מיוחדת במידת העונש וביטויים: מחלת הסרטן שתקפה את בתו הצעירה (כבת 20), פטירתו לפתע ובטרם עת של אחיו התאום שארעה עם פתיחת חקירת מס הכנסה בהקשר למעשים נשוא כתה"א והשבר שנגרם לנאשם בכך, הנאשם נדרש לתמוך ולקבל אחריות על משפחת אחיו (אישה + 2). מצבה הרפואי (פיסי ונפשי) הרעוע של אימו הבאה בימים שהנאשם משמש לה משען יחידי, התדרדרות במצבה הרפואי של אישתו עד כדי חוסר תפקוד, מצב כלכלי קשה וחובות, שהביאו למכירת דירתו ומעבר לדיור בשכירות. הסניגוריה מוסיפה לעניינו כפי טעוניה ביחס לנאשם 2את הסרת המחדלים למע"מ ותיקון דיווח למסה"כ, הצורך באחידות ענישה מעונשו של טני ארסלן, חלוף הזמן מעת ביצוע העבירות והעדר מעורבות במעשי עבירה מאז. לנאשמת: החברה אינה פעילה במובן זה שאין קניה ומכירה של סחורות בחברה מזה 3שנים וחובותיה נאמדים בלמעלה מ - 2מליון ש"ח. .6הנאשמים מסרו דבריהם באחרית ולפיהם: .7מעשי העבירה של הנאשמים, העלמות כספים שיועדו למס, אינם אלא גניבה כפשוטה מאוצר המדינה ושליחת יד לכיס הזולת, אזרחי המדינה ובכללם משפחות הנאשמים, שכניהם, בני העיר והשכונה, זקנים וטף, דל ועשיר, פגועי נפש וגוף כבומרנג שב ופוגע במשליכו. מעשי הנאשמים פגעו ופוגעים בביטחון האזרח, ברווחתו, בשירותים אותם הוא זכאי לקבל ובכל תחום - רפואה, כלכלה, סיעוד וחינוך בכלל זה. אחדים מהכוחות המניעים במבנה הנפשי הקיים לביצוע מעשי העבירה דנן שתוצאתן אמורה לעיל, הינם רשעות, אכזריות כלפי הזולת הנצרך והסבת פנים משוועתו, קידוש האנוכיות וריפודה בתאוות בצע על חשבון הכלל. אמרו חז"ל, לענין מידת העונש, כי כל שהוא רחמן על אכזרים לבסוף נעשה אכזר על רחמנים והרמב"ם מוסיף כי הרחמנות על העבריינים אכזריות היא על הברואים. הנאשמים פגעו באוצר המדינה ובכלל (ה"ברואים") ואופי מעשי העבירה מצדיק הטלת קלון ע"י הרשעתם בדין וכליאה. בכך אין להתעלם משיקול התגמול כפשוטו והוא הקנס. זה, תכליתו להעניש את הנאשם בפגיעה בכיסו ובכך להביא תועלת לכלל שהרי כספי הקנסות לאוצר המדינה המא ולשימוש אזרחיה ובכך יהא גם ביטוי להטבת הנזק ולפיוס "הקורבן" (האזרחים - "הברואים"). הקנס דורש "מידתיות" בהתחשב גם ביכולת התשלום והגביה ובסנקציה (שהיא בד"כ מאסר) על אי תשלומו. כן אין אני מתעלם מגביית המס המתחייבת - בהליך האזרחי. עוד מצינו בדברי כב' השופט אלון בפרשת סגל (ע.פ. 344/81) "...מן הראוי להרבות בהטלת קנסות כספיים כבדים ורציניים במקום ישיבה במאסר, כל עוד אין בכך ניגוד חריף לנסיבות העבירה והעבריין ולצורך להגן על שלום הציבור ובטחונו. הקנס הכספי הכבד ישיג, לעיתים קרובות, את מטרתו בהרתעת העבריין ובחינוכו לחיי עבודה תקינים, שעה שהמאסר בתנאים השוררים למגינת ליבנו, בחלק מבתי הכלא, מביא לעיתים קרובות - בנוסף להצטרפות הנאשם לחברה עבריינית שכמעט ואינה ניתנת לתיקון - לידי השפלת צלם האלוהים של העבריין, ולכן חוששני, הרשות אינה נתונה בידינו". בכך אין אני מתעלם, כמובן מאליו, ממצות הפסיקה לפיה בעבירות מסוג אלה בהן הורשעו הנאשמים ראוי ורצוי שהעונש יכלול מאסר בפועל משמעותי וממושך שלא לריצוי בעבודות שירות, ולהוסיף לכך קנסות כספיים בסכומים משמעותיים ומהותיים (כב' השופט דב לוין - גוזרים את הדין). מצוות המחוקק לשיעור הקנסות בגין העבירות בהן הורשעו הנאשמים הינם גבוהים ביותר (מליוני ש"ח). הזהרתי עצמי שאל לו לבית דין לחוס על מי שנתחייב קנס, שנאמר ולא תחוס עינך (דברים יט,כא) ואין מרחמים על הדל שנאמר, ודל לא תהדר בריבו (שמות כג, ג). וכן הזכרתי לעצמי ש"לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו על צווארו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו, וידע את מי הוא דן, ולפני מי הוא דן, ומי עתיד להפרע ממנו אם נטה מקו האמת, שנאמר אלהים ניצב בעדת אל (תהלים פב', א') ואומר ראו מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לה' (דברי הימים - ב',יט',ו') (משנה תורה לרמב"ם, ספר שופטים, הלכות סנהדרין פכ"ג, ח' וכן שו"ע, חו"מ סימן ח',ב'). על כפות המאזניים הונחו מהצד האחד טעמי המאשימה ומהצד האחר טעמי הסניגוריה ולהם הוספתי מידה גדושה של חסד ומלוא חפניים רחמים, אשר לא פסו מליבינו והכל על מנת לסייע להטות כף וק"ן טעמי הסנגוריה, לקולא. לאחר ששמעתי את דברי הצדדים ושקלתי את נסיבות הענין, תוך שקלול כל הנסיבות האפשריות לרבות אופיין של העבירות ונסיבות ביצוען, נסיבות אישיות של הנאשמים, מידת הדין, מידת הרחמים, ענישה לפי מידת הנאשם, עולמו, עברו ועתידו, הרתעת הנאשם, הרתעה כללית, מניעה, תגמול למעשה, שיקולי שיקום, תיקון היחיד ותיקונה של החברה, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: זכות ערעור לצדדים תוך 45יום מהיום.מיסיםעבירות מסחשבונית פיקטיביתחשבונית