אי מתן זכות קדימה בכיכר - תאונת דרכים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי מתן זכות קדימה בכיכר - תביעה לפיצוי בבית המשפט לתביעות קטנות: 1. עניינה של התביעה פיצויים בשל נזק לרכב התובע בגין תאונת דרכים מיום 24.01.10. 2. התובע טען בכתב התביעה כי הנתבעת 1 נסעה ברכבה ברחוב הסלע בשוהם, נכנסה למעגל תנועה בשעה שהתובע נסע ברכבו במעגל התנועה, לא נתנה לתובע זכות קדימה וגרמה לתאונה. 3. הנתבעות טענו בכתב ההגנה כי הנתבעת 1 נכנסה למעגל התנועה לאחר שווידאה כי מעגל התנועה פנוי מכלי רכב. לאחר שעברה כרבע ממעגל התנועה והתקרבה ליציאה הראשונה, הגיח לפתע רכב התובע ופגע ברכבה של נתבעת 1 בחלקו האחורי-שמאלי. 4. התובע מסר בעדותו כי הגיע משדרות עמק איילון והיה בכוונתו לבצע סיבוב פרסה במעגל התנועה. נתבעת 1 הגיע מרחוב הסלע. לדברי התובע, הוא היה בתוך מעגל התנועה, הנתבעת 1 לא צייתה לתמרור האט ותן זכות קדימה וגרמה לכך שהתובע התנגש ברכבה. 5. הנתבעת העידה כי היא נסעה ברחוב הסלע, עצרה בתמרור לפני הכניסה למעגל התנועה לשתי מכוניות אשר הגיעו משמאלה, מרחוב עמק איילון, ונסעו במעגל התנועה. לאחר מכן נכנסה למעגל התנועה כאשר היה פנוי. כשהייתה אחרי הרבע הראשון של המעגל, מול רחוב איילון, רכב התובע התנגש ברכבה. 6. לצדדים, איפוא, גרסאות סותרות לתאונה. לטענת התובע, הוא נסע במעגל התנועה והנתבעת 1 נכנסה למעגל התנועה בפתאומיות מבלי ליתן זכות קדימה. לעומת זאת, לגרסת הנתבעת 1, היא נכנסה למעגל התנועה כאשר היה פנוי מכלי רכב ורק לאחר שנסעה ברכבה כרבע מעגל, התנגש בה רכב התובע בחלקו האחורי שמאלי של רכבה. 7. מיקום הנזק ברכב הנתבעת 1, בפינתו האחורית שמאלית, מתיישב יותר עם גרסת הנתבעת 1 מאשר עם גרסת התובע. ר' חוות דעת שמאי רכב הנתבעת 1, יעקב קרופניק, לפיה רכב הנתבעת 1 ניזוק בחלקו האחורי-שמאלי, ניזוקו מגן אחורי, פח אחורי שמאלי, כנף אחורית שמאלית ופנס אחורי ור' גם מוצג ת/1. אילו הייתה גרסת התובע הגרסה הנכונה, קרי: שהתובע כבר היה בנסיעה במעגל התנועה והנתבעת 1 התפרצה למעגל מבלי ליתן לו זכות קדימה, היינו מצפים לראות את הנזק ברכב התובעת בחלקו השמאלי-קדמי ולמצער בצידו השמאלי-מרכזי ולא בפינה השמאלית-אחורית. 8. מטעם התובע העיד סוכן הביטוח שלו, מר דבוש שאול. לדברי סוכן הביטוח, הוא גר בקרבת מקום, הוא היה בנסיעה ברכבו במרחק ארבעה כלי רכב מאותו מעגל תנועה וראה את התאונה. לדבריו, נתבעת 1 לא נתנה לתובע זכות קדימה. לדבריו, בעת שראה את התאונה לא ידע כי התובע, מבוטחו מעורב בתאונה. עוד לדבריו, לאחר 3-4 דקות, התובע התקשר אליו והוא חזר למקום התאונה. 9. בעת אירוע התאונה עמדו לפני רכבו של סוכן הביטוח, ולפני מעגל התנועה, כך לפי דברי סוכן הביטוח עצמו לפחות שלושה כלי רכב (ר' עמוד 2 לפרוטוקול, שורות 30-32). ספק רב אם במצב דברים זה שדה הראיה של סוכן הביטוח איפשר לו לראות את אירוע התאונה. כמו כן, כאמור לעיל בסעיף 7 מיקום הנזק ברכב הנתבעת 1 אינו מתיישב עם גרסה זו לתאונה. 10. מעבר לכך שלאור האמור, אין ראיה כי התאונה אירעה באשמה של נתבעת 1 ומסתבר יותר כי התאונה אירעה באשמו של התובע עקב נהיגה לא זהירה ובמהירות אשר לא התאימה לתנאי הדרך, התברר כי חלק ניכר מנזקי רכב התובע, הנתבעים על ידו בתביעה, אינם תוצאת התאונה נשוא התביעה. 11. בהתאם לחוות דעת שמאי התובע, בן דוד יוסי, כנף קדמית שמאלית ופח חזית ברכב התובע ניזוקו. כן ניזוקו מגן קדמי חיצוני, מגן קדמי פנימי, מכסה מנוע, פנס ראשי ימני, פנס ראשי שמאלי וסמל קדמי. תמונות הנזק של רכב התובע, מוצג ת/2, מצביעות על נזק נרחב לרכב התובע בחזיתו. 12. בהתאם לחוות דעת שמאי רכב הנתבעת 1, יעקב קרופניק, רכב הנתבעת 1 ניזוק בחלקו האחורי-שמאלי, ניזוקו מגן אחורי, פח אחורי שמאלי, כנף אחורית שמאלית ופנס אחורי. התובע הגיש תמונת נזק של רכב התובעת מוצג ת/1. בתמונה זו נחזה נזק התואם את חוות דעת השמאי מטעם הנתבעת 1 קרי נזק בחלק השמאלי אחורי של הרכב. 13. מיקום הנזק ברכב הנתבעת 1 והיקפו המצומצם יחסית, אינו מתיישב עם הנזק הנרחב אשר נגרם לרכב התובע לכל אורך חזית רכבו. לאור אופי הפגיעה והיקף הנזק ברכב הנתבעת 1, בהתנגשות, כמתואר על ידי התובע, ברכב הנתבעת 1, היינו מצפים לראות ברכב התובע נזק בצד שמאל של חזית רכבו. בלתי סביר כי הנזק הנרחב בחזית רכב התובע נגרם עקב ההתנגשות ברכב הנתבעת 1. מטעם הנתבעות הוגשה חוות דעת שמאי משה שאלתיאל (ר' הודעת הנתבעת 2 מיום 08.06.11), ואני מקבלת את מסקנתו כי השוואה בין תצלומי הנזק של רכב התובעת ורכב הנתבעת 1 מדברת בעד עצמה וכי ברכב התובע מצויים נזקים אשר אינם קשורים לתאונה הנטענת (ר' עמוד 2 לחוות דעת משה שאלתיאל). 14. המפורט בחוות דעת השמאי משה שאלתיאל תומך במסקנה הנ"ל. בחוות הדעת נאמר כי בתצלומי רכב התובע נראה כי פנס ראשי שמאלי חסר וכי אין רואים נזק על פנס זה כיוון שהוא פורק. עוד נאמר בחוות הדעת כי גם הפנסים האחוריים ברכב התובע פורקו. בנוסף, הנזק על מכסה המנוע של רכב התובע מאופיין כנזק שנגרם ממעיכה, בה כיוון הכוח שהופעל הינו מלמעלה כלפי מטה ומשריטה ישנה שהחלודה ניכרת בה היטב. כן נאמר כי השמאי מטעם התובע אישר תיקון ברכב התובע למעבה מזגן ומיצן מים מבלי שהנזק עליהם הוכח. השמאי, משה שאלתיאל סבור כי מכסה המנוע, מיצן, מעבה מזגן ופנס ראשי שמאלי לא ניזוקו עקב התאונה נשוא התביעה (ר' עמוד 4 לחוות הדעת). 15. עובדות נוספות מעלות תהיות ביחס למהימנות טענות התובע. רכב התובע נבדק רק ביום 19.07.10, כ-6 חודשים לאחר התאונה נשוא התביעה. בנוסף, בחוות דעת השמאי מטעם התובע, השמאי מתייחס לתאונה מתאריך 25.02.10, זאת בעוד שהתאונה נשוא התביעה אירעה ביום 24.01.10. דבר זה מעלה אפשרות לפיה לפחות חלק מנזקי רכב התובע הם תוצאת תאונה אחרת בה היה מעורב רכב התובע אשר אינה התאונה נשוא התביעה. 16. אשר על האמור התביעה נדחית. 17. התובע ישלם לנתבעות הוצאות משפט בסך 500₪. 18. בקשה לרשות ערעור תוך 15 ימים. משפט תעבורהתאונת דרכיםזכות קדימהכיכר (מעגל תנועה)