אכיפת חוזה בניה

ההלכה בדבר אכיפתם של חוזי בניה נקלטה גם במשפט הארץ (ע"א 846/75 עוניסין חברה לבנין נ' דויטש ואח'; ע"א 821/77 אופק ואח' נ' טוריקאן [4]). בקליטת ההלכה בארץ אומצו התנאים שנקבעו באנגליה לאכיפת חוזי בניה (ע"א 846/75 הנ"ל, עמ' 405[3]). אחד התנאים האלה הוא פירוט ברור ובהיר של העבודות נשוא החוזה. פירוט זה הוא שמסביר את האפשרות להפעיל את פיקוחו של בית-המשפט על ביוען של העבודות מסוג זה. שירותים הניתנים על-ידי סוכן, אינם ממין העבודות שניתן לפרטן בצורה ברורה וקבועה, שכן הם משתנים לפי דרישות השוק ותהליכיו. על-כן, ההתפתחות שחלה במתן צווי איפה של חוזים לשירותים מתמשכים אינה נוגעת לשירותי סוכן.חוזהבניהחוזה בניהאכיפת חוזה