דחיית בקשה לביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות: בפני בקשה לביטול פס"ד אשר הוגשה ע"י המבקשת - הנתבע ביום 24/7/2001. פסה"ד שביטולו מבוקש, ניתן ביום 12/6/2001 בהעדר הופעה מטעם הנתבע. התובעים הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב בן צבי 2 אזור (להלן: "הבית") והנתבע הוא - זפת גגות, אשר ביצע עבודה בבית בשנת 1997 ונתן תעודת אחריות לפרק זמן של 5 שנים. בהתאם להחלטת כב' השופטת צוק התקיים דיון בבקשה לביטול פס"ד. במהלך הדיון, העידו הצדדים וכן מהנדס מטעם התובעים באשר לכל האמור בכתבי הטענות. טענות הנתבע בבקשה לביטול פס"ד: יש לבטל פסה"ד מחובת הצדק שכן לא זומן לדיון. לחלופין - יש לבטל פסה"ד גם בשל טענות ההגנה. הנתבע טען, כי הובהר לתובעים כי הוא יטפל בזיפות הגג אך קבלן אחר אמור לטפל בתפרים של קירות הבית החיצוניים. הוא הפנה אליהם איש מקצוע מטעמו והם לא פעלו עפ"י הנחיותיו. חדירת מי הגשמים בדירת מש' קלמנוביץ (התובע 6) - אין מקורה מהגג ואיננה במסגרת אחריותו. מקורה של התקלה בקיר חיצוני ולא באיטום הגג. הנתבע טען, כי המומחה מטעם התובעים לא פעל כנדרש, שכן מבלי להציף את הגג במים - לא ניתן לאתר את מקור התקלה. טענות התובעים באשר לבקשה לביטול פס"ד: אין לבטל את פסה"ד, שכן למרות הוראות תקנה 12 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) תשל"ז - 1976; לפיהן בקשה לביטול החלטה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום שהומצאה, הרי במקרה דנן חלף המועד. הנתבע זומן כדין לישיבת ה- 12/6/2001 (עפ"י אישור מסירה אשר צורף לתגובה) וכן אשתו קיבלה את פסה"ד ביום 18/6/2001 (כפי שעולה מאישור המסירה של רשות הדואר, אשר צורף) ולמרות זאת הגיש הבקשה רק ביום 24/7/2001 מבלי שהוגשה כלל בקשה להארכת מועד. אין סיכויי הגנה לנתבע לאור האמור בכתב התביעה. התובעים העידו (מש' קלמוניבץ) כי בשנה האחרונה זופת הגג ע"י בעל מקצוע והנזילות פסקו. תמורת העבודה שילמו התובעים סך 7,200 ₪. לאחר עיון בטענות הצדדים ולאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה אין לבטל את פסה"ד מהנימוקים כדלקמן: אין מדובר בביטול פס"ד מחובת הצדק שכן הנתבע זומן כדין לישיבת ה-12/6/2001, ואף לא בדרך של הדבקה כפי שניסה לטעון, אלא קיים אישור מסירה בחתימתו. אישור המסירה הוצג בפני הנתבע במהלך הדיון והוא לא טען נגדו דבר וכן לא נטענה על ידו כל טענה באשר לפסה"ד אשר נמסר לו כדין ביום 18/6/2001. צודקים התובעים בטענה, לפיה הנתבע לא יכל להסביר כלל מדוע לא התיצב לדיון, שעה שזומן אליו כדין, וכן באשר לטענתם לפיה הבקשה לביטול פס"ד הוגשה באיחור, מבלי שהתבקשה כלל בקשה להארכת מועד. ניתן היה לדחות את טענות הנתבע רק מהנימוקים דלעיל, אך גם כאשר בוחנים את טענות ההגנה, לגופו של ענין - ניתן להגיע למסקנה לפיה אין מקום לבטל את פסה"ד מאחר ודין התביעה להתקבל והתביעה הוכחה כנדרש ע"י התובעים, ועל כן אין מקום לבטל את פסה"ד. הדיון שהתקיים בפני התקיים כפי שמתנהל דיון לגופו של ענין בטרם ניתן פס"ד. דהיינו: מצויים בתיק כתבי טענות והצדדים משלימים טיעוניהם בע"פ. התובעים טענו, כי בחודש יולי 97 התקשרו עם הנתבע לצורך ביצוע זיפות וסיוד גג ביתם. הנתבע קיבל על עצמו את העבודה, קיבל תמורה, התחייב לאחריות למשך 5 שנים וכבר בחורף הראשון שלאחר ביצוע הזיפות והסיוד חדרה רטיבות מגג הבית לדירות שמתחתיו. נציגי התובעים העידו בפני וציינו כי רק לאחרונה ביצע איש מקצוע מטעמים עבודת זיפות בגג בלבד - והרטיבות פסקה. התובעים צרפו חוו"ד מטעם י.קרני - מהנדס, אשר ציין כי עלות הנזקים ללא מע"מ היא בסך 10,400 ₪. המהנדס ציין בחוות דעתו, כי איטום הגג על ידי הנתבע בוצע באופן בלתי מקצועי; וכי מצא בכל שטח הגג נפיחויות וסדקים בזפת שמעבירים מים. המהנדס יוסף קרני נחקר במהלך הדיון ולשאלת הנתבע, האם הרטיבות בדירה אינה נובעת מליקוי באיטום הקירות במבנה הטרומי של הבנין - השיב, כי אין קשר בין הנזק לבין איטום הקירות, מאחר והרטיבות בדירת קלמנוביץ (הדירה מתחת לגג) היתה במרכז הדירה ולא בנקודת המפגש בין התקרה והקירות. הנתבע אינו מכחיש קיומם של הנזקים, אך טוען, כי בטרם ביצע את העבודה בבית, הוא התריע על כך שיש לבצע איטום התפר ההיקפי של הבית ואף שלח בעל מקצוע מטעמו למר קלמנוביץ. הצעת המחיר ע"ס 2,800 ₪ + מע"מ מיום 21/7/97 של חב' איטומי צפרירים בע"מ; צורפה על ידו. הגב' קלמנוביץ אישרה כי נציג חב' איטומי צפרירים בע"מ נשלח לבנין אך ציינה כי הצעת המחיר כלל לא נתקבלה אצלם, אך בסופו של דבר לא בוצעה עבודת איטום והנתבע בחר לבצע את העבודה כולל 5 שנות אחריות, והוא אינו יכול להתכחש כיום לאחריותו. מקובלת עלי טענת התובעים ולפיה, הנתבע יכל שלא לבצע כלל עבודה בבית, אם חשב שעבודתו לא תביא לפתרון הבעיה. אך משבחר בסופו של דבר לבצע את העבודה, קיבל תמורה עבורה ואף הבטיח תקופת אחריות של 5 שנים - היה עליו לעמוד מאחורי האחריות אשר נתן. עדותו של המהנדס קרני,ולפיה העבודה אשר בוצעה על הגג היתה לקויה, אמינה בעיני והיא לא נסתרה בחקירה נגדית ועל כן, קרסו למעשה, טיעוני ההגנה של הנתבע. משנסתרו טיעוני ההגנה ומשהוכיחו התובעים את תביעתם; אין כל מקום לבטל את פסה"ד אשר ניתן בתיק. פסה"ד בתיק ניתן על בסיס הצעת מחיר שצורפה ע"י התובעים. התיקון בוצע בסופו של דבר במחיר נמוך יותר מהמחיר אשר צוין בהצעת המחיר. (ראה עדות התובע עמ' 2 שורה 2). לא מצאתי לנכון לשנות את הסכום אשר נפסק בפסק הדין, שכן התובעים זכאים ללא ספק להוצאות משפט, וסכום ההפרש בין הצעת המחיר ובין המחיר אשר שולם בפועל ישמש למעשה, כהחזר הוצאות משפט. על כן, אינני פוסקת הוצאות נוספות על ההוצאות שנפסקו בפסה"ד מיום 12/6/2001. 6. לסיכום: הבקשה לביטול פסה"ד נדחית. פסה"ד מיום 12/6/2001 ישאר על כנו. אין צו להוצאות. תביעות קטנותביטול פסק דין