הגדרת שותפות עסקית

מהי הגדרת שותפות עסקית ? באילו מקרים קיימת שותפות עסקית ? בע"א 727/88 שוורץ נ' רנן ( פ"ד מו(5) 851, בעמ. 853) נקבע כי השאלה אם בין בעלי דין נקשר הסכם המגיע לכלל קשר של שותפות, היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. העובדה שצדדים הגדירו את יחסיהם כיחסי שותפות, - אינה מספיקה. יש לבדוק בין היתר גם: האם הוזרמו כספים לשותפות וע"י מי; איזה פעולות עשו הצדדים לקידום יחסי השותפות והקשר העיסקי שביניהם; משך קיומה של השותפות, כיצד היא הוצגה לציבור או לגופים אחרים. בסעיף 1 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 מוגדרים קשרי שותפות ע"י ההגדרה הבאה: "קשרי שותפות" - הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי כל דין אחר".שותפותהגדרות משפטיותדיני חברות