קורונה דמי אבטלה | פיצויי פיטורים, חל"ת (חופשה ללא תשלום) | הידבקות בנגיף בעבודה

מה זה קורונה (וירוס) ? האם מותר לפטר עובד בגלל ששהה בבידוד ? מה ההנחיות של ביטוח לאומי בעקבות הקורונה ? מהם זכויות עובדים עצמאיים ושכירים ? מה הדין בסוגיית קורונה עובדים זרים ? מה הדין בסוגיית קורונה עבודה מהבית ? האם יש פסיקה בנושא הידבקות בנגיף בעבודה ? ריכזנו עבורכם מידע רלוונטי חלקי בנושא נגיף הקורונה: (למידע עדכני וקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני עבודה) ##(1) הקדמה:## שר הבריאות מתוקף סמכותו לפי סעיף 20(1) לפקודת בריאות העם, 1940 , הכריז ב 2020.1.27 ,כי המחלה הנגרמת ע"י וירוס הקורונה החדש 2019- (2019 Coronavirus Novel nCoV) היא מחלה מידבקת מסוכנת וכי קיימת בעטיה סכנה חמורה לבריאות הציבור. המחלה הנגרמת מנגיף קורונה המכונה Coronavirus Novel nCoV 2019 עוברת מאדם לאדם כאשר תקופת הדגירה המשוערת הינה 7-5 ימים, הטווח נע בין 14-2 יום. המחלה דומה מאוד באופן גנטי לנגיף ה-SARS ,שגבה כ-800 קורבנות בשנת 2003 ,וזאת מתוך כ- 8000 מקרים של הדבקה. בתאריך 2020.1.30 ,הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההתפרצות כמצב חרום של בריאות הציבור ברמה הבין לאומית. נכון להיום אין באוכלוסיה של ישראל חסינות נגד נגיף זה, אין חיסון באמצעותו אפשר למנוע את התפשטות המחלה ואין טיפול ידוע. בנוסף, משיעורי התמותה ניתן ללמוד כי מדובר במחלה קטלנית. בשלב זה פעילויות משרד הבריאות הישראלי בישראל מתמקדות בניסיון למנוע את הגעת הנגיף לישראל ואת התפשטותו, וזאת נוכח הסכנה החמורה לבריאות הציבור שיוצר הנגיף. ביום 2020.1.30 פרסם מנכ"ל משרד הבריאות הודעה לציבור בדבר הנחיות לפיהן מי ששהה בסין במהלך 14 הימים האחרונים, לא ישהה במקום ציבורי ובכלל זה במקום עבודה במשך תקופת הדגירה של המחלה - 14 ימים מיום השהייה האחרון בסין בתקנות אלה – "המלצת משרד הבריאות", זאת כדי למנוע ולצמצם ככל הניתן את התפשטות המחלה בישראל. בשל התפשטות הנגיף ב – 48 השעות מפרסום ההנחיות כאמור ולאחר התייעצות עם גורמי מקצוע, הוחלט כי יש לנקוט באמצעי של בידוד מי שחזר מסין כדי למנוע ככל הניתן הדבקה בנגיף הקטלני והתפשטותו במדינת ישראל. מטרת צו זה למנוע הדבקה בנגיף הקורונה החדש והתפשטותו בישראל עלי ידי קביעת חובת בידוד למי ששהה בסין וכן למי שהיה במגע עם חולה קורונה מאומת. ##(2) האם מותר לפטר עובד בבידוד ?## על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020, ההוראות למעסיק שעובד שלו שוהה בבידוד עקב הקורונה הן כדלקמן: מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד. מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד. ##(3) אישור מחלה לעובד בבידוד בגלל קורונה:## דוגמא לתעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בית)(הוראת שעה), התש"ף-2020 טופס הצהרה: 1 .שם העובד/ת: _____________________________ 2 .תעודת זהות: _____________________________ 3 .תקופת הבידוד: ___________________________ 4 .סיבת הבידוד: א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם: (1) היעד ממנו חזר העובד: __________________ (2) מועד השהייה האחרון ביעד: _____________ ב. מגע הדוק עם חולה מאומת: (1) מקום החשיפה לחולה: ________________ (2) מועד החשיפה לחולה: _________________ חתימת העובד/ת:_______________________ תאריך:______________________________ מובהר, כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה. ##(4) הנחיות הביטוח הלאומי בעקבות הקורונה:## (תאריך פרסום: 09.03.2020) א. דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום: מי שהוצא לחופשה ללא תשלום למשך 30 יום ומעלה, יוכל להיות זכאי לדמי אבטלה. ב. התייצבות בשירות התעסוקה: מקבלי קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה שלא יכולים להתייצב בשירות התעסוקה בגלל בידוד ביתי - מתבקשים לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה. מי שמגיש תביעה לדמי אבטלה, יכול להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה. מרגע שנרשמת באתר יש לך שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה. גם במקרה זה, אם אתם שוהים בבידוד ביתי, יש לפנות לשירות התעסוקה. ##סיעוד:## מקבלי שירותי סיעוד שנמצאים בבידוד או ששוהים בבית שבו נמצא אדם בבידוד, יכולים לקבל את קצבת הסיעוד בכסף אם אין מטפל בחברות הסיעוד שיוכל לטפל בהם בזמן הבידוד - במקרה זה ניתן לפנות לביטוח לאומי און-ליין. ##הנחיות למקבלי קצבאות בנוגע להגשת אישורי חיים בעקבות הקורונה:## בשל התפשטות נגיף הקורונה בעולם, ביטוח לאומי מבין כי בחלק מהמדינות קיים קושי בהשגת אישורי חיים מהקונסוליות, בעקבות הגבלות תנועה של אזרחים או בשל עבודה של הקונסוליות במתכונת חירום. ביטוח לאומי מעדכן שניתן להגיש את אישורי החיים עד לחודש יוני 2020, וביטוח לאומי ימשיך לשלם את הקצבה למי שצריך להגיש אישורי חיים עד לחודש יוני (מי שלא יגיש אישור עד יוני קצבתו תופסק). (תאריך פרסום: 03.03.2020) ##(5) מה הדין בטענת הידבקות בנגיף בעבודה וכי הידבקות במחלה מהווה תאונת עבודה ?## מעיון פבסיקה עולה כי כדי להוכיח שאדם אכן נדבק בנגיף במסגרת עבודתו (לאו דווקא נגיף הקורונה), עליו להוכיח כי הוא בא במגע עם דם החולה הנגועה בנגיף, ומכאן שעליו להניח תשתית עובדתית המצביעה על מקרה או מקרים בהם הוא נחשף למגע עם דמו של החולה הלוקה במחלה ללא אמצעי מיגון ואשר במהלכה התרחש אירוע ההדבקה וזאת ברוח הפסיקה שקובעת כי , "תאונה" מורכבת משני יסודות חיוניים: גורם או מחולל מחד גיסא ונזק או פגיעה מאידך גיסא כאשר הנטל להוכיח אירוע התאונה רובץ על התובע להלן פסיקה רלוונטית: דב"ע נג/52-0 עווד ג'אבר פראג' נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כז 50; בג"צ 3523/04 גבריאל למברגר נ' בית הדין הארצי, פ"ד נח(5) 10). הידבקותפיצוייםפיטוריםחופשה ללא תשלוםפיצויי פיטוריםדמי אבטלה