התעלפות בגלל תחושת מחנק כתאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התעלפות בגלל תחושת מחנק: 1. התובעת הגישה תביעה להכיר בפגיעה מיום 8.8.06 כפגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995. 2. ד"ר רפופורט התמנה לשמש מומחה יועץ רפואי. 3. העובדות אשר נקבעו הן כדלקמן: א. התובעת ילידת 13/10/1980, עבדה ביום 8/8/2006 בדוכן השייך לחנות "בודי שופ" הממוקם בקניון פ"ת בתפקיד מוכרת. ב.        התובעת התחילה לעבוד באותו יום בשעה 15:00 או 16:00. ג.         3.5 או 4.5 שעות מתחילת המשמרת ותוך כדי שיחה עם אדם שהזדמן לדוכן נפלה והתעלפה. ד.        התובעת סבלה מסחרחורת בתקופה שלפני הנפילה וביום הנפילה כעולה מסיכום המחלה. ה.        התובעת סבלה מתחושת מחנק בעת עבודתה בדוכן.   המומחה נשאל האם נפילת התובעת הינה עקב עבודתה או עקב סיבה אדיופטית. 4. התקבלו שתי חוות דעת מד"ר רפופורט. האחת מיום 13.7.10 בה נרשם: "לימור מזובר, התעלפה ב- 8.8.06 בעת עבודתה, אך ללא קשר סיבתי לעבודתה". והשניה מיום 9.8.10 הקובעת: "ב- 8.8.06 התקבלה למחלקה הפנימית של ביה"ח בלינסון, בסיכום המחלה תואר כי "תוך כדי עבודתה ליד הדוכן בקניון הופיעה הרגשת חולשה קיצונית המלווה ב"שחור בעיניים" סחרחורות לא סיבובית וגלי חום. איבדה הכרתה לדקה, ונחבלה בעמוד תאורה, והתפתחה אצלה המטומה ארובתית מימין. חזרה להכרתה ספונטאנית לאחר הרמת הרגליים. רקע בריאותי תקין. יום טרם לאירוע נטלה מליאן (גלולה נגד הריון). הבדיקה הקלינית היתה תקינה, ל.ד. 107/81 דופק 77, ללא חום, C.T מוח - תקין. א.ק.ג. - קצב סינוס ללא הפרעות אחרות. אובחן סינקופה. לא נמצאה אורטוסטסיס (ירידה בלחץ דם ממצב של שכיבה לקימה, או לעמידה ממושכת). בדיקות מעבדה תקינות. אבחנה סינקופה (התעלפות). עבודתה בתור מוכרת בדוכן, לא גרמה להתעלפות. הסיבה אידיופטית (סיבה לא ידועה)". 5. התובעת ביקשה להעביר למומחה שלוש שאלות הבהרה. בהחלטה מיום 26.1.11 הותרה השאלה הבאה: "האם תחושת המחנק שסבלה התובעת בעת עבודתה בדוכן השפיעה על נפילתה, בין על דרך גרימה ובין על דרך החמרה". תשובת ד"ר רפופורט מיום 25.2.11 הינה כדלקמן: "אין קשר סיבתי בין עבודתה של התובעת בדוכן של "Body Shop" לבין ההתעלפות. ההתעלפות היא מסיבה אידיופטית". 6. טענות התובעת - א. התובעת ציינה גורמים חיצוניים שהשפיעו לדעתה על נפילתה וחבלתה תוך כדי עבודתה: (1) עמידה ממושכת על הרגליים ללא ישיבה 3.5 או 4.5 שעות. (2) חוסר אויר ותחושת מחנק נוכח התקהלות אנשים בסביבת הדוכן. (3) תאורה מכוונת לעברה משך כל העת. טעה בית הדין כאשר שלל עובדות אלה וקבע כי לתובעת היתה תחושת מחנק בקניון בלבד. ב. ד"ר רפופורט בתשובתו לשאלת ההבהרה לא מזכיר את תחושת המחנק ולעומת זאת מזכיר תחושה של סחרחורת, כאבי ראש והרגשה כללית רעה חודשיים טרם הנפילה בעבודה, דבר שלא אוזכר על ידו בחוות הדעת מיום 9.8.10. ג. ד"ר רפופורט מגלה גישה עקבית לפיה לא קיימת סבירות שהנפילה התרחשה כתוצאה מגורם חיצוני. גישה זו כבר באה לידי ביטוי בחוות הדעת שנתן ד"ר רפופורט בתיק בל 2913/01 גליה משה נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "עניין גליה משה") ועל אף חוות הדעת קבע בית הדין כי לא ניתן לומר כי יותר סביר לקבוע כי הפגיעה ארעה עקב נפילה מסיבה הטמונה בתובעת מאשר מסיבה הנעוצה בגורם חיצוני. ד. אין לסמוך על חוות הדעת של ד"ר רפופורט. ה. לחלופין ראוי למנות מומחה רפואי אחר. 7. טענות הנתבע - א. יש לדחות את התביעה על פי האמור בחוות דעתו של המומחה אשר הינו "האורים והתומים" המאיר את עיניו של בית הדין. ב. המומחה לא התעלם משאלת ההבהרה המתייחסת לתחושת המחנק והשיב כי אין קשר סיבתי בין התחושות מהן סבלה התובעת להתעלפות. ג. אין להסתמך על הנפסק בעניין גליה משה, שכן מדובר בפסק דין של בית דין אזורי וכמו כן כל תביעה נבחנת על פי הנסיבות העובדתיות והרפואיות הספציפיות. ד. אין מקום לפסול את חוות דעתו של המומחה היועץ הרפואי. 8. ההכרעה - הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה היועץ הרפואי שהתמנה על ידי בית הדין ישמש לבית הדין "אורים ותומים" בשטח הרפואה. התובעת לא הצביעה על כל הנמקה אשר יש בה כדי לסטות מחוות הדעת. חוות הדעת, לרבות התשובה לשאלת ההבהרה, הינה מפורטת ומנומקת. בחוות דעתו מיום 9.8.10 סקר ד"ר רפופורט את הממצאים הרפואיים כפי שבאו לידי ביטוי בסיכום המחלה ובבדיקות העזר וקבע כי מדובר באבחנה של סינקופה וסיבת ההתעלפות הינה אדיופטית. בתשובתו לשאלת ההבהרה חזר המומחה ביום 25.2.11 על המסקנה בדבר העדר קשר סיבתי. המומחה ציין כי הבדיקות הקליניות והפרא קליניות בבית החולים היו תקינות אלא שאין בכך כדי לקשור בין העבודה להתעלפות. המומחה מודע לתחושות מהן סבלה בעת העבודה כפי שעולה משאלת ההבהרה אך קבע כי אין קשר ביניהן לבין ההתעלפות. ב"כ התובע טוען כנגד הפירוט בתשובה לשאלת ההבהרה בדבר תחושת סחרחורת וכאבי ראש והרגשה רעה חודשיים לפני האירוע, עובדה שלא צויינה בחוות הדעת הראשונה. לא מצאנו כל פסול בפרוט זה אשר מופיע בסיכום המחלה. אין מקום ללמוד מעניין גליה משה משכל מקרה יש לדון על פי הנסיבות העובדתיות והרפואיות. כמו כן אין מקום למינוי מומחה רפואי אחר משחוות דעתו של ד"ר רפופורט ברורה ומנומקת. סוף דבר, משלא נמצאה כל הצדקה לסטות מחוות דעתו של ד"ר רפופורט, התביעה נדחית. אין צו להוצאות. זכות ערעור לבית הדין הארצי בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין. הכרה בתאונת עבודהתאונת עבודה